فرمایشات معظّم له

شناخت مقام معصومين ـ عليهم السّلام ـ

نظر كردن به جمال مبارك حضرت صاحب ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ خوب و فضيلت دارد، امّا مى دانيم كه عدّه اى در زمان حضور پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و يا ائمّه ـ عليهم السّلام ـ به جمال آن ها نظر مى كردند، ولى به مقام آن ها معرفت نداشتند و از آن ها اطاعت نمى كردند.

بنابراين، قطعا معرفت آن ها و يقين به مقامات و عظمت و جلالت آن ها، خيلى بالاتر از نظر به جمال ظاهرى آنان است!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS