سخاوت را به تو داده‏ ايم!

شخصى شغلش شكسته بندى بود، چيزهاى عجيبى نقل مى‏كرد، از جمله مى‏گفت: ختم صلواتى براى تحصيل غنا گرفتم. در خواب حضرت رسول اكرم ـ صلّى‏ اللّه‏ عليه ‏وآله‏ و سلّم ـ فرمود: غنا را براى سخاوت مى‏خواهى و ما سخاوت را به تو داده ‏ايم، تا اين كه روزى به منزل ما ميهمان وارد شد. صبح بود و هيچ چيز در خانه نداشتيم حتّى آب جوش و ذغالِ سماور. متحيّر بودم، ناگهان ديدم در مى‏زنند، رفتم و در را باز كردم. شخصى كه در مى‏زد به من گفت: شما آقا زاده‏ ى فلان هستى؟

گفتم:بله، گفت: چه كسى شما را مى‏ شناسد؟ گفتم: همه مى ‏شناسند، حتّى فرماندار.

گفت: من به پدر شما صد تومان بدهكارم، آن را به شما مى‏دهم و صد تومان به من داد. من از همان‏جا به بيرون رفتم و مقدارى مايحتاج، ذغال و چيزهاى ديگرى تهيّه كردم. از اين جا معناى فرمايش آن حضرت را فهميدم كه فرمود: سخاوت را به تو داديم ولو غنا نباشد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS