حيف است بى بهره از اين جهان بگذريم

حيف است از اين بازار( بازار دنيا، در روايتى از امام هادى ـ عليه السلام ـ آمده است: « الدُّنيا سُوقٌ، رَبِحَ فيها قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُونَ. »؛ (دنيا بازارى است كه برخى در آن سود كرده و برخى دچار زيان مى شوند.)(1) عبور كنيم و به جاى بهره بردارى، اضرار بر ما وارد شود.

يكى از رفقاى حاضر در مجلس عرض كرد: كثرت وسايل زندگى و شوءون اقتصادى باعث عقب ماندگى روحانيون گرديده است.

 استاد ـ رحمه الله ـ در جواب فرمودند:

 زيادتى وسايل زندگى و اختلاف طبقات در شوءون زندگى و معيشت دنيايى در همه ى اعصار بوده است.

براى حضرت ابراهيم و حضرت سليمان ـ عليهماالسّلام ـ هم دنيا فراهم بوده است. زيادتى و كمى وسايل زندگى و اسباب رفاه و راحتى، نه موجب خوبى و بدى اشخاص است، و نه داشتن آن موجب راحتى درونى انسان مى گردد. بلكه هنگام قضاوت در مورد افراد، تقيّد به عبادت و توجّه و ياد خدا را بايد لحاظ كرد. با اين كه سيّد مهدى بحرالعلوم ـ رحمه اللّه ـ زندگى اشرافى داشت، در عين حال صاحب كرامات و مقامات علمى و عملى بود.

 

 

 

1. بحار الانوار، ج 75، ص 366؛ تحف العقول، ص 483.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS