چه كار كنيم كه دنيا در ما تأثير نداشته باشد؟!

چه كار كنيم كه خودخواهى و از خودگويى در دنيا براى ما بى اثر باشد؟! اين روايت را از بعضى از علما شنيدم ـ شايد هم ديده باشم، درست يادم نيست ـ كه ديدند حضرت رسول ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ محزون است، عرض كردند: چرا محزون هستيد؟ فرمود: با اين كه تمام جنگ هايى كه كردم، به علم و امر خدا بود، با اين حال جبرئيل آمد و گفت: همه ى آن چه بر سر ديگران آوردى، بر سر فرزندان تو خواهد آمد! با اين كه همه ى آن ها به حقّ بود. يعنى هدف مقدّس اين مقدّمات را لازم دارد، نه اين كه ـ نعوذباللّه  ـ حضرت رسول ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ اغرا به جهل شده باشد! آيا از آن چه بر سر اولادش آورده اند، مى توانستند بدتر بكنند؟! «عَجَّتْ نِساءُ بَنى عَلِىٍّ كَما عَجَّتْ نِساءُ بَنى عَدِىٍّ.»

زنان خاندان على ـ عليه السّلام ـ همانند زنان خاندان عدىّ ناليدند. ببينيد از اين كه بر سر زن هاى خاندان پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و على ـ عليه السّلام ـ آوردند، آن چه بر سر گذشتگانشان آمده بود، اظهار خوشحالى مى كردند! بلاها در راه حقّ و باطل، هر دو موجود است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS