پرداخت زكات موجب نمو مال است.

پرداختن زكات [و خمس] از آن معانى ظريف و لطيفى است كه فقط اهل اسرار آن را مى‌فهمند.

در روايت آمده است: «پرداخت زكات موجب نمو مال است»[۱] و حال اينكه به ظاهر مال را كمتر مى‌كند، عدد كمتر مى‌شود، مگر مى‌شود ما بگوييم: حساب بلد نيستيم؟ ولى در روايت مى‌گويد: «مال را بيشتر مى‌كند».بايد صبر كرد و ديد كه عاقبت مالى كه حقوق الهى آن را پرداخت كرده‌اند چه مى‌شود و عاقبت آن مال ديگر كه حقوق واجبه آن پرداخت نشده است چه مى‌شود؟

مثلاً مى‌گويند: پرداخت زكات نقص مال است، ولى مال را تهذيب مى‌كند. همان طورى كه با زدن شاخ و برگ اضافى درختان ثمره آنها بهتر و بيشتر مى‌شود، زكات هم همين‌گونه است.

۱. وسائل‌الشیعة، ج6، ص 257؛ در روایات متعددی از حضرات معصومین علیهم‌السلام آثار پرداخت حقوق الهی شمرده شده است از جمله اینکه موجب برکت، نزول رزق، زیادتی مال و . . . است. جهت اطلاع بیشتر به وسائل‌الشیعة، ج6، ابواب صدقه، باب1، ص250 الی 255 رجوع شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS