بندگى روز، راه توفيق بيدارى شب

ما براى اوقات خواب خود افسوس مى ‏خوريم كه چرا براى نماز شب بيدار نمى ‏شويم.

در صورتى كه اوقات بيدارى را به غفلت مى ‏گذرانيم!

 

زيرا اگر در بيدارى به توجّه و بندگى مشغول بوديم، توفيق بيدارى شب را نيز براى تهجّد و خواندن نافله‏ ى شب و تلاوت قرآن پيدا مى‏ كرديم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS