سيّدبن طاووس و آخوند ملاّ فتح على، ممتاز در مراقبه

يكى از اساتيد ما(1) مى فرمود: دو نفر از بزرگان اهل معرفت، در مراقبه خيلى ممتاز و در درجه ى اعلى بودند: يكى سيّدبن طاووس ـ رحمه اللّه ـ كه لابدّ از دست نوشته هاى ايشان به دست آورده بود؛ و ديگرى آخوند ملاّ فتح على ـ رحمه اللّه ـ كه ايشان را درك كرده بودند.
مرحوم شيخ محمّد حسين اصفهانى صاحب تفسير ـ رحمه اللّه ـ به قافله اى كه مرحوم آخوند ملاّفتح على در آن بوده ـ به عنوان دعا و يا به عنوان تجليل از مقام مرحوم آخوند ـ فرموده بود: به بركت وجود حاج آخوند ملاّفتح على در ميان شما، در امان خدا هستيد!

مرحوم آخوند ملاّفتح على خلاف متعارف بوده و مرحوم شيخ محمّد حسين اصفهانى، صاحب تفسير هم خلاف متعارف بوده است.

 

 

1.ظاهرا مقصود مرحوم آقاى نائينى است و محتمل است ديگرى منظور باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS