اى كاش علماى پيرمرد اجتماع مى كردند!

از مرحوم سيّد هبة اللّه شهرستانى1))خواستند كه براى ايجاد اختلاف و جدايى بين آقاى كاشانى ـ رحمه اللّه ـ و مصدّق اجازه دهند.

ايشان فرمود: آيا اجازه بدهم كه «لِتُراقَ الدِّماءُ وَ تُباحَ الاْءَعْراضُ وَ الاْءَمْوالُ؟تا خونها ريخته شود و ناموسها و اموال پايمال گردد؟! اى كاش علماى پيرمرد و پا به قبر نزديكترها و آنها كه كمتر هوا در سر دارند، براى دنيا و آخرت مردم اجتماع مى كردند. اگر در اجتماع آنان در مرتبهى اول توافق حاصل نشود، آن اجتماع را تكرار و ادامه دهند، تا شايد خداوند در دل يكى از آنها بيندازد كه راه حلّ را پيدا كند

آ قاى ملكيان امام جمعه ى زرند براى اين جانب نقل كردند: زمانى كه ائمه ى جمعه ى استان كرمان به خدمت  آقای خمينى ـ رحمه اللّه ـ شرفياب شده بودند، ايشان فرمودند: شما هر چند هفته يا ماه با هم اجتماع كنيد ولو اين كه چاى بخ وريد و برخيزيد!

 

1.ظاهرا مقصود محمّد على بن حسين هبة الدّين حائرى شهرستانى (1300 ـ؟)، صاحب تأليفات متعدد از جمله: الردّ على البابيّة، و ما هو نهج البلاغه و... مى باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS