نمونه‏ هايى از سياست‏ هاى تفرقه انداز انگلستان

مدّت‏ها بود مى ‏گفتند: وقتى انگليس مى‏ خواست در هندوستان كشتارى راه بيندازد، كافى بود گاوى را مخفيانه در محلّه‏ ى هندوها بكشد. آن‏ها فكر مى ‏كردند كه مسلمان‏ها اين كار را كرده ‏اند، و به جان مسلمان‏ها مى ‏افتادند! در عراق هم عليه ابن ‏سعود تظاهرات راه انداخت كه در آن شعار مى‏ دادند:«نَسْلُ الْيَهُود، إِبنُ السُّعُودابن سعود از نسل يهود است!

هم چنين براى آقاى ابوطالبى)نويسنده‏ ى كتاب «ابوطالب، مؤمن قريش» كه به واسطه‏ ى نوشتن همين كتاب در عربستان به شهادت رسيد. ( عزادارى اقامه نمود. در هر حال كارش اين بود كه ميان مسلمان‏ها تفرقه بيندازد. روش آن‏ها همين بوده و هست، هر چه براى اين جهت خرج مى‏كنند ده برابر «عَشْرُ أَمْثَالِهَا» ( سوره‏ى انعام، آيه‏ى 160. ) بلكه بيشتر«كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنمـبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ» ( سوره‏ى بقره، آيه‏ى 261. )؛ يعنى هفتصد برابر آن را وصول مى‏كنند. سياستشان «فَرِّقْ تَسُدْ؛ (تفرقه بينداز و سيادت و آقايى كن.) است، لذا براى بقا و دوام سيادت و تسلّط و سيطره بر ممالك اسلامى تفرقه اندازى مى‏كنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS