اولیا و مقربین

تبعيّت پيغمبر لاحقِ افضل از احكام پيامبر سابق

احكام كلّيّه  ى الهيّه در مقام انشا و جعل در لوح محفوظ به نحو قضاياى حقيقيّه و مقيّد به تحقّقِ موضوعِ خارجى است. و با تحقّق موضوع در خارج، به مقام فعليّت مى  رسد، و به توسّط مَلَك به پيغمبر ـ صلّى  اللّه  عليه  وآله  وسلّم ـ وحى، و به واسطه  ى ايشان به مردم ابلاغ مى  شود.
احكامى كه توسّط حواريّين حضرت عيسى ـ عليه  السّلام ـ و يا اوصياى پيغمبر ـ صلّى  اللّه  عليه  وآله  وسلّم ـ و يا راويان نقل مى  شود، همگى از لوح محفوظ حكايت مى  كنند و همه  ى اين ها راوىِ احكام انشائيّه هستند.
 
و تبعيّت از پيغمبر سابق، به معناى تبعيّت از خدا و احكام كلّيّه  ى ثابته  ى او است، نه پيروى از پيغمبر مفضول.

ادامه مطلب...

فرق ميان ما و انبيا و اوصيا ـ عليهم السّلام ـ

فرق ما با انبيا و اوصيا ـ عليهم  السّلام ـ در يك مطلب است، و آن اين كه: ما بالوجدان متوجّه خير، و متحذّر از شرّ نيستيم، ولى آن  ها عينكشان و ديد بصيرتشان يك چيز را خير و خلافش را شرّ مى  بيند، ولى ما هر روز خير و شرّى داريم و اشتباهات ما عمدى است و سهوى نيست. آن  ها تشخيص داده  اند خير مطلق يك چيز است كه از هر خيرى خير است، و از هر خيرى خوب  تر است. مطلب را تشخيص داده  اند و لذا به سر چشمه متوسّل مى  شوند، ولى ما كه ايمان قوى نداريم، « بهار توبه شكن مى  رسد چه چاره كنم.

اين جا قبر حضرت هود و صالح ـ عليهم االسّلام ـ است

محل دفن و مزار حضرت هود و صالح پيغمبر ـ عليهماالسّلام ـ معلوم و مشخص نبود، تا اين كه سيّد بحرالعلوم ـ رحمه اللّه ـ در وادى السّلام نجف اشرف فرمود: اين جا را حفر كنيد، حفر كردند.

لوحى ظاهر شد كه بر روى آن نوشته شده بود:هذا قَبْرُ هُودٍ وَ صالحٍ.اين قبر حضرت هود و صالح ـ عليهماالسّلام ـ است.

و اكنون مرقد آنها در وادى السلام قرار دارد و زيارتگاه است.

ادامه مطلب...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS