خداوند متعال

چرا خداوند افراد بسيارى را آفريد كه مستحقّ آتش جهنّم گردند؟

سؤال: چرا خداوند متعال افراد بسيارى را آفريد كه مستحقّ آتش جهنّم گردند؟
جواب: در حديث قدسى آمده است: « كُنْتُ كَنْزا مَخْفِيّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَىْ أُعْرَفْ »(1)؛ (من گنج نهان بودم، خواستم كه شناخته شوم، لذا مخلوقات را آفريدم تا شناخته شوم.) خداوند عدّه اى را برگزيد و در جوار خود،اهل اُنس و هم نشين و مظهراسما و صفات خود قرار داد، كه هر كدام از آن ها در يك كفّه ى ترازو و بقيّه ى مردم در كفّه ى ديگر هستند. اگر ارزش افراد با ترازو سنجيده شود، ارزش يك مؤمن كامل از هزاران افراد غيرمؤمن برتر و سنگين تر خواهد بود.

 در روايت آمده است:

ادامه مطلب...

كرامت كجا و معرفت حقّ كجا!

ما وقتى اين گونه كرامتها را مى بينيم، با خود مى گوييم اى كاش ما هم مى توانستيم انجام دهيم، و حال اين كه چنين كرامت ها كجا و امكان معرفت و خداشناسى كه خدا به ما داده است كجا؟! چنان كه درباره ى اصحاب كهف مى فرمايد:
«وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَـوَ تِ وَالاْءَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِى إِلَـهًا...» سوره ى كهف، آيه ى 14.
و دلهاى آنان را استوار داشتيم، آن گاه كه برخاستند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمين است و هرگز معبودى جز او را نمى پرستيم.

ادامه مطلب...

مگر مى‏ شود ما خدا را بخواهيم و او ما را رها كند؟!

به طالب معرفت بشارت داده‏ اند كه رسيده‏ اى، داخل شو:أَبْشِرْ الطّالِبَ بِالْوُصُولِ وَ قُلْ لِلَّذى يَطْرُقُ الاْءَبْوابَ أَنْ يَلِجا.

به طالب [معرفت] مژده وصال را بده، و به كسى كه در مى‏ زند، بگو كه وارد شود.

خدا كند وقت رفتن با يقين و بينايى از دنيا برويم!

اگر طالب باشيم و در طلب، خلوص و جديّت داشته باشيم، در و ديوار به اذن اللّه‏، هادى ما خواهند بود؛ و اگر طالب و تشنه نباشيم، در كنار آن چشمه‏ ى رحمت، محروم خواهيم بود، چنان كه سخنان رسول خدا ـ صلّى‏ اللّه‏ عليه ‏وآله‏ وسلّم ـ در قلب ابوجهل و ابولهب اثر نكرد!

اگر مزاج انسان عليل و مريض باشد، با پند و اندرز علاج او امكان‏ پذير نخواهد بود، و گل گاو زبان و گل بنفشه او را علاج نخواهد كرد. مگر مى‏ شود ما خدا را بخواهيم و او ما را رها كند و به خود راهنمايى نكند؟!

ادامه مطلب...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS