مقايسه‏ ى تعداد روايات عامّه و خاصّه

درباره‏ ى كرامات حضرت امير و اهل بيت ـ عليهم ‏السّلام ـ هر چه بيشتر فكر مى‏ كنيم، مى‏بينيم از آن چه كه مى‏ دانيم بيشتر است. تنها صحابى ‏اى كه از اوّل تا به آخر در خدمت پيغمبر اكرم ـ صلّى‏ اللّه‏ عليه ‏وآله‏ وسلّم ـ بود، حضرت على ـ عليه‏ السّلام ـ بود، و ساير صحابه هر كدام تعداد اندكى حديث از آن حضرت نقل كرده ‏اند. اگر روايات تمام صحابه را ـ كه در كتاب استيعاب تعداد آن‏ها را هفتصد نفر ذكر مى‏ كند و ظاهرا ابن حجر در كتاب خود به چهار هزار نفر مى‏ رساند ـ از حضرت رسول ـ صلّى‏ اللّه‏ عليه ‏وآله‏ وسلّم ـ روى هم بريزند، با آن چه كه ائمه‏ ى اطهار ـ عليهم‏ السّلام ـ توسط على ـ عليه‏ السّلام ـ از پيغمبر ـ صلّى‏ اللّه‏ عليه‏ وآله‏ وسلّم ـ نقل كرده‏ اند، هيچ قابل مقايسه نيست؛ ولى قضاوت اين معنا را بايد آمريكايى‏ هاى كافر بكنند در صورتى كه منصف باشند!

البته عامّه يك برهان قاطع در برابر ما دارند، و آن اين كه ما را تكذيب، و كاذب را لعن مى‏ كنند، ما هم به كسى كه به دروغ نسبت كذب به صادق بدهد همان لعن را به او ردّ مى‏كنيم. از اين گذشته، بيشتر روايات آن‏ها درباره‏ ى سيره‏ ى پيامبر است و اين كه پيغمبر ـ صلّى‏ اللّه‏ عليه‏ وآله‏ وسلّم ـ از كجابه كجا رفت، كجا جنگ كرد، و چه اتّفاقاتى در آن جنگ افتاد، چند نفر كشته شدند، آن ديگرى مى‏ گويد: خير، تا آن جا نرفت بيشتر رفت و آن قدر از مسلمان‏ ها يا كفار كشته نشدند بلكه فلان مقدار و ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS