نگذاريم آثار و مَآثر اهل بيت ـ عليهم‏السّلام ـ مفقود شود

وظيفه ‏ى ما است كه نگذاريم آثار و مآثرِ اهل بيت عصمت ـ عليهم‏السّلام ـ مفقود شود، تا مبادا زمانى بيايد كه بين ما و آثار اهل بيت جدايى باشد.

چنان چه كفّار منتظرند در فرصت مناسب، قرآن را چنين كنند و از دست مردم بگيرند؛ و نيز نقشه كشيده‏اند كه قرآن را به غير زبان عربى (ترجمه‏ ى قرآن) را به دست مردم بدهند، در حالى كه روشن است ترجمه‏ ى قرآن، قرآن نيست. و نيز مى‏ خواهند قرآن را به طور ناقص در اختيار مردم بگذارند و در قرآن فقط آيات خدا پرستى باشد، و آيات برائت از كفّار و مشركين از آن محو شود، در صورتى كه اين هم همه‏ ى قرآن نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS