رهایی از خواب‌ بد و کابوس

سوال. برای خواب‌های بد و کابوس چه مرقوم می‌فرمایید؟
جواب. بسمه تعالی

سوره‌هایی که با « قل» شروع می‌شود در وقت خواب بخواند و علاوه بر آن دعایی که در جنات‌الخلود نقل کرده‌اند و اولش این است: «سبحان الله ذی الشأن دائم السلطان ...» را بخواند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS