به گونه‏ اى دعا كنيم كه استجابت آن را بفهميم و...

برخى گمان مى‏كنند كه دعا كار پيرزن‏ ها و پيرمردها و عَجَزه( افراد ناتوان و عاجز. ) است، آن‏ها كه نمى ‏توانند در ميدان جنگ و جهاد شمشير بزنند، ولى معلوم مى‏شود مسأله از اين بالاتر است!

در روايت درباره‏ ى شرايط استجابت دعا، آمده است:

«مَنْ دَعا وَ هُوَ لايُحِسُّ سِوَى الاْءِجابَةِ أُسْتُجيبَ لَهُ.» هر كس دعا كند و جز اجابت احساس نكند، دعايش مستجاب مى‏ شود.

گويا حالتى در ما پيدا شده شبيه به يأس از اجابت، كه دعاى ما فقط با زبان و لقلقه‏ ى لسانى است؛ نه دعاى برخاسته از دل مطمئن و اميداور به اجابت. قلب متيقّن و دلِ شكسته‏ اى مى‏خواهد كه دعايش مثل تير به هدف برسد، به گونه ‏اى كه دعا كنيم و اجابت آن را بفهميم، و يا حدّاقل به ما وعده‏ ى استجابت بدهند، ولو بعد از چهل سال، هم چنان كه درباره‏ ى حضرت يعقوب ـ عليه‏السّلام ـ ظاهرا دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS