يكى از نشانه هاى اتّحاد اهل بيت عليهم السّلام با قرآن

اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ هم عديل قرآن بلكه با قرآن متحدند.

 يكى از علايم اتّحادشان با قرآن اين است كه قاعدتا كلماتشان به قرآن شبيه است. منتهى تحدّى و اعجازى كه در قرآن است، در كلمات آنان نيست. كلمات آنها «دُونَ كَلامِ الْخالِقِ وَ فَوْقَ كَلامِ الْمَخْلُوقِ»؛ (پايينتر از كلام آفريدگار و بالاتر از سخن مخلوق) است. مانند نهج البلاغه، بخصوص بعضى از خطبه هاى آن كه واقعا شبيه به قرآن است، هم چنين صحيفه ى سجّاديه و ادعيه اى كه يقينا از اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ صادر شده است كه گويى خود قرآن هستند، هم چنين خطبه هاى مأثور از اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS