توبه و ترک گناه

سؤال. چگونه می‌توانم پاک و طاهر شوم، درحالی‌که قبلاً به انجام معاصی کبیره مبتلا بودم، البته پشیمان هستم؟ چگونه می‌توانم اثرات سوء گناهان گذشته را از خود دور کنم؟
جواب. بسمه تعالی

«التائب من الذنب کمن لا ذنب له» باید توبه حقیقیه را با تمام لوازمش عملی نماییم تا آثار معاصی بالکلیه رفع شود.

 

سؤال. با نذر و قسم، تصمیمات اخلاقی می‌گیرم، بعد از مدتی عزمم سست می‌شود و شکست می‌خورم، چه کنم؟

جواب. یک دقیقه خود را در یاد خدا دیدید، اختیاراً خود را منصرف ننمایید؛ و به انصراف و غفلت غیر اختیاری، اهمیت ندهید.

 

سؤال. زیاد مرتکب معاصی می‌شوم و هر چه تلاش می‌کنم، موفق نمی‌شوم.

جواب. بسمه تعالی

نقل شده از احد الحسینین قدس‌سرهما (یعنی الخلیلی یا النوری) که برای این مقصود، حمد و سوره، اهدا شود برای مدفونین از مؤمنین و مؤمنات در مشاهد ثمانیه مشرفه: «حرمین شریفین»، «نجف اشرف»، «کربلای مشرفه»، و «الکاظمیة المشرفة» و «سامراء المشرفة» و «المشهد الرضوی المشرف» و «قم المشرفة» و حمد و سوره برای مدفونین در سائر مشاهد مشرفه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS