واجبات و محرمات

لزوم هجرت به بلاد اهل ايمان در...

ممكن است كسى در بلاد كفر سكونت داشته باشد ولى ايمان و اعتقادش بر خلاف حكومت  هاى بى دين، و يا بى عقل، و يا بى دين و بى عقل باشد و با اين حال منتظر فرج باشد؛ ولى اگر كسى بخواهد عبادت كند و به خدا ايمان داشته باشد، يا ايمانش محفوظ بماند، و اين امر متوقّف بر نقل مكان و نقل سكنى از آن بلاد به بلاد اهل ايمان باشد و منتقل شدن از آن  جا براى او ممكن باشد، بايد براى حفظ دين و ايمان خود و اهل بيت خود به بلاد اهل ايمان مهاجرت كند؛ وگرنه به خود و اهل خود ظلم نموده و مقصِّر خواهد بود.

امر به معروف و نهى از منكر

مبادا در ارکان دین تسامح کنیم و امر به معروف و نهى از منكر نکنیم ، چون میدانیم دشمنان دین در هر زمان با چه چیز دسیسه می کنند .

لذّت طعام را صائمين مى دانند

هم چنين در روايت است كه:
« لِلصّائِمِ فَرْحَتانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطارِهِ، وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقاءِ رَبِّهِ. »
روزه دار دو خوشحالى دارد:يكى هنگام افطار، و ديگرى هنگام ديدار پروردگار.(1) البتّه اين در صورتى است كه در فطور و سحرى، نخوردن در روز را تدارك نكند.
دوازده روز از رمضان گذشته بود، روزه دارى در مسجد كوفه مى گفت: تا به حال گرسنه نشده ام، صوم هم براى او جوع آور نيست! با اين كه بعضى طالب چلومرغ و غذاهاى لذيذند.
درباره ى مقدار خوردن در روايات آمده است:« وقتى كه گرسنه شدى، بخور. » : « إِذا جُعْتَ فَكُلْ. » اگر انسان گرسنه باشد، نان خالى هم براى او لذيذ است، لذّت طعام را صائمين مى دانند.

 

 

1.كافى، ج 4، ص 65؛ من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 76؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 397؛ بحار الانوار، ج 93، ص 380.

2.مستدرك الوسائل، ج 1، ص 284؛ ج 16، ص 466؛ بحار الانوار، ج 56، ص 260؛ فقه الرضا، ص 340

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS