توافق، در پشت پرده‏ ى يك گذشت مخفى شده است!

در مشكلات بايد بنشينيم و با هم تفاهم كنيم و نتيجه‏ ى صحيح را بگيريم. اگر مى‏خواهيم در زندگى به تفاهم برسيم، بايد بنشينيم با هم تفاهم كنيم و هر كس عقل و فهم و شعور بيشتر دارد بايد جور نادان را بكشد و او را به راه صحيح راهنمايى كند. بهتر اين است كه به جاى ايراد گرفتن، به فكر برطرف كردن عيوب يكديگر باشيم. بايد راه توافق را پيدا كرد، اگر به آن نرسيم، زندگى‏ ها بر باد خواهد رفت. توافق هم در پشت پرده ‏ى يك گذشت، مخفى است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS