دعا براى رفع ابتلائات مسلمانان

آيا اوضاع اين ها( آمريكا و متّحدان) نشان نمى دهد كه بهايم اند؟! وگرنه انسان چنين كارى مى كند؟

 بنابراين، ما نبايد تابع آن ها باشيم و نبايد بر اساس خواسته ى آن ها عمل كنيم، و نبايد آن ها را دوست داشته باشيم و نبايد با آن ها هم پيمان شويم. مگر همين آمريكا نبود كه با داخله ى خود جنگيد؟! ولى ما در مدح و ثناى اين ها زيارتنامه درست مى كنيم كه به كره ى ماه رفته، فرشته اند و... .

امروز هر كس نماز بخواند و براى رفع ابتلائات مسلمان ها بعد از نماز دعا نكند، معلوم مى شود براى رفاه حال دنياى خود هم قاصر بلكه مقصِّر است، در امر آخرت كه هيچ!
«مَنْ أَصْبَحَ وَ لا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ بِمُسْلمٍ.»(1) هر كس صبح كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست. از خدا بخواهيم كه هر فرد مسلمان و هر كس كه به حكم مسلمان است، و يا از اَعقاب( نسل. ) او شخص مسلمان پيدا مى شود، از بلاها و گرفتارى ها در امان باشد! سيّد بن طاووس ـ رحمه اللّه  ـمى فرمايد: دعا كردن در شب قدر براى كفّار، اعظم از دعا براى مسلمانان، و اَقْرَب به استجابت است! ( 2 )

 

 

1. ر.ك: اصول كافى، ج 2، ص 163 و 164؛ بحارالانوار، ج 71، ص 337 و 339 و...

2.ر.ك: اقبال الاعمال، ص 212 ـ 213. مقصود دا براى هدايت كفّار است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS