کفّار

خطر اختلاط مسلمانان با كفار

به ما گفتند با كفار اختلاط و اتّحاد و هوهويّت پيدا نكنيد: «لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَـفِرِينَ أَوْلِيَآءَ» كفار را دوست خود نگيريد.(1)

 ولى ما با آن ها اختلاط پيدا كرديم و آن ها اول دين ما را گرفتند كه دنيا به ما بدهند، و بعد دنيا را هم از ما گرفتند. بين ما مسلمان ها و كفار سدّ آهنين بود، چطور شد كه اين سدّ را شكستند!

 آن ها براى تسلط بر بلاد اسلامى اين گونه تبليغ نمودندكه انبيا ـ عليهم السّلام ـ آمدند تا شما را از دنيا دور كنند، ولى ما براى شما وسايل راحتى (2) آورده ايم.

ادامه مطلب...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS