رفع گرفتاری‌ها

 

پرسش. چند سال است که در کارهایم دچار مشکل می‌شوم و راه‌ها به رویم بسته می‌شود، از جمله در زمینه اشتغال و ازدواج، و هر چه از خدا طلب یاری می‌کنم، راه مساعدی گشوده نمی‌شود؟

پاسخ. بسمه‌تعالی
زیاد از روی اعتقاد کامل بگویید: «أستغفر الله». هیچ چیز شما را منصرف نکند غیر از ضروریات و واجبات تا کلیه ابتلائات رفع شود، بلکه بعد از رفع آنها هم بگویید، برای اینکه امثال آنها پیش نیاید. و اگر دیدید رفع نشد، بدانید یا ادامه نداده‌اید، یا آنکه با اعتقاد کامل نگفته‌اید. والله‌العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS