توفیق نماز شب

 

پرسش. برای توفیق نماز شب چه کنیم؟

پاسخ. با قرائت آیه آخر «کهف» و اهتمام به این امر اگر علاج نشد، تقدیم بر نصف می‌شود. [یعنی قبل از نیمه شب به‌جا آورده می‌شود]

 

پرسش. در نماز شب و سحرخیزی قدری کسل هستم، لطفاً راهنمایی فرمایید؟

پاسخ. بسمه تعالی ـ کسالت در نماز شب به این رفع می‌شود که بنا بگذارید هر شبی که موفق [به خواندن آن] نشدید، قضای آن را به‌جا بیاورید.


پرسش. برای توفیق نماز شب و نماز صبح «به جماعت» در اول وقت و توجه داشتن به ذات اقدس حضرت ربوبی چه کنیم؟

پاسخ. در اوقات توفیق، مسامحه نکنید، در سایر اوقات موفق می‌شوید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS