دانلود مجموعه آثاری از آیت الله العظمی بهجت برای موبایل

مجموعه آثاری از آیت الله العظمی بهجت قدس سره برای موبایل:

 " تهیه شده در
مرکز تنظیم و نشرآثار
حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره)"

شش کتاب در یک فایل جاوا و  جد :

1. توضیح المسائل

2. مجمع المسائل

3. استفتائات

4. مناسک حج

5. به سوی محبوب

6. جرعه وصال

 

 

دانلود فایل مخصوص موبایل  این شش کتاب (ابتدا از زیپ خارج کنید)

 

شش کتاب به صورت فایل های جدا :

 


1.کتاب همراه توضیح المسائل

    دانلود فایل جاوای این کتاب

 

 

 

 

2.کتاب همراه استفتائات

   دانلود فایل جاوای این کتاب

 

 

 

 

3.کتاب همراه به سوی محبوب

   دانلود فایل جاوای این کتاب

 

 

 

 

 

4.کتاب همراه مناسک حج

   دانلود فایل جاوای این کتاب

 

 

 

 

5.کتاب همراه جرعه وصال

   دانلود فایل جاوای این کتاب

 

 

 

 

 

6.کتاب همراه جامع المسائل

   دانلود فایل جاوای این کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS