فیلم :نماز و آیت الله بهجت قدس سره

فیلم قسمت هایی از نماز آیت الله بهجت قدّس سرّه و سخنان ایشان درباره نماز

حجم فیلم:4.16 MB

فیلم را از اینجا دانلود کنید.

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS