احاطه کامل امام علیه السلام

بعضی خیال می کنند ائمه علیهم السلام نمی شنوند یا مثل مرده های ما هستند .

یکی از سنی مذهب ها از جلوی سرداب مقدس سامراء رد می شد ، شنید صدای یک نفر را که داخل سرداب بود و مرتب می گفت : یا صاحب الزمان !

آن عابر با لحن مسخره ای گفت : یا صاحب الزمان ! یا صاحب الزمان ! آنقدر بگو تا جوابت را بدهد !!

اینها نمی فهمند حماقت محض دارند !

ائمه علیهم السلام عین الله ناظرة و اُذُنه الواعیه هستند . اگر حرفی زده شود حتی قبل از آنکه دیگران که در مجلس هستند بشنوند ، آنها می شنوند . 

(کتاب بهارانه سید مهدی شمس الدین  به نقل از جلسه خصوصی شنبه 5 / 7 / 82  )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS