تشنگان را جرعه ى وصال مى دهد


حضرت استاد ـ قدس ره ـ بعد از جريان تشرّف يكى از آقايان به خدمت امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ فرمودند: آرى، تشنگان را جرعه ى وصال و شيفتگان جمال را آب حيات و معرفت مى دهند. آيا ما تشنه ى معرفت و طالب ديدار هستيم و آن حضرت آب نمى دهد، با آن كه كارش دادرسى به همه است و به مضطرّين عالَم رسيدگى مى كند؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS