با داشتن قرآن، مىگوييم برويم در خانقاه تكميل شويم!

 

نعمتهايى به اين بزرگى در اختيار ما است! به هيچ امّت و ملّتى چنين قرآنى داده نشده كه اين همه خواصّ و آثار داشته باشد! نعمت به اين بزرگى به ما داده شده، ولى مثل اين است كه اصلاً نداده اند، و مثل اين كه اين كتاب مكمِّل انسان نيست، لذا مى گوييم: برويم در خانقاه تكميل شويم! امّتى كه اين قرآن را دارد، كارش به جايى رسيده كه از زمان نزول قرآن تقريبا تا به حال از عديل و شريك قرآن، يعنى عترت محروم است! همان عترتى كه بنابر روايات فراوان، حضرت رسول اكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ درباره ى آن فرمود:

«إِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى أَنْ لايُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَفَعَلَ.»(1) من از پروردگارم خواستم كه ميان قرآن و عترت جدايى نيفكند، و خداوند دعاى مرا مستجاب كرد. و نيز اين را فرمود: «إِنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَىَّ الْحَوْضَ» قرآن و عترت از هم جدا نمى شوند، تا اين كه در كنار حوض [كوثر] بر من وارد شوند .بله، در فهم و شرح و عمل به قرآن، هر كجا كه قرآن باشد، عترت هم موجود است.

 

 

 

 

 

1. ر.ك: ينابيع المودة، ج 1، ص 116؛ الغدير، ج 3، ص 80؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 191؛ الميزان، ج 3، ص 378؛ ج 4، ص 411؛ اصول كافى، ج 1، ص 209 و 287 و...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS