پاسخ اشكالى درباره ى غيبت امام زمان ـ عليه السّلام ـ

عجب از كسانى كه قايل به امامت ائمّه ـ عليهم السّلام ـ نيستند و با اين حال مى گويند: چرا شما شيعيان به امامت كسانى اعتقاد داريد كه براى امر به معروف و نهى از منكر در ميان شما حضور پيدا نمى كنند؟
مى گوييم: وقتى ائمه ـ عليهم السّلام ـ در ميان جمعيّت بودند، سخنان و بيانات آنان در نزد امامان و پيشوايان سلف(پيشين) شما هيچ اعتبارى نداشت. ما از اوّل از شما جدا بوديم، ما قايل به خليفه ى بلافصل بوديم و شما به خليفه ى مع الفصل.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS