سازمان ملل بنده زور و زر

جهت دانلود کاغذ دیواری در اندازه واقعی کلیک کنید.

سازمان ملل بنده زر و زور

مسلمانان بلکه شیعه‌ها که خِیارٌ مِن خیارٍ (برگزیده از میان برگزیدگان) هستند، بلکه انسان‌های متدین و عاقل از اهل مذهب حق، حاضر نیستند که دور هم بنشینند و بر اساس وجدانیات و احکام عقلیه که همه بدان معترفند، با هم صلح کنند؛ بنابراین، ما چه انتظار از سازمان بین‌الملل و سازمان حقوق بشر داریم؟!

در جنگ بین دو طایفه یا باید هر دو فاسد باشند، یا یکی از آنها؛ زیرا اگر هر دو صالح و اهل صلاح باشند، با هم جنگ نخواهند داشت، بلکه سلاح را زمین می‌گذارند و می‌نشینند و با هم تفاهم و مصالحه می‌کنند. سازمان‌ملل هم در حل اختلافات تابع دولتی است که از همه، اقوی و قدرتمندتر باشد، و اگر جنگ به ضرر آنها باشد و نخواهند ادامه یابد، از آن جلوگیری می‌کنند، وگرنه، نه. نظیر اینکه اگر فعل حرامی به صلاح ما نباشد و میل نداشته باشیم آن را انجام دهیم، زهد می‌کنیم و از آن اجتناب می‌نماییم و از نفس خود جلوگیری می‌کنیم!چنان‌که آقایی می‌گفت: پسر من مریض است، و از هرچه اشتها ندارد و یا دستش نمی‌رسد پرهیز می‌کند!

شما انسان‌های متخاصم که اشرف مخلوقات هستید، چرا نمی‌نشینید تا برای رفع خصومت‌ها، فکر و در نتیجه راه حل پیدا کنید؟! [به ظاهر] متمدن‌ترین دولت‌ها، آمریکاست، چون متمول‌ترین کشورهاست، ولی همین دولت از اداره‌ی کشور خودش عاجز است؛ لذا چند بار با ملت و مردم خود جنگیده است! بیست سال قبل در تهران، از خیابانی عبور می‌کردیم، دیدیم یک طرف خیابان سفارت آمریکاست، و طرف دیگر روبه‌روی آن را هم که ساختمان دیگری بود، بدون اینکه نیازی به آن داشته باشند، تنها به این دلیل که به سفارت آنها مشرف است، اجاره کرده‌اند؛ تا به دست دیگران نیفتد و برای دیگران معلوم نشود که چه کسانی به سفارت آنها آمدوشد می‌کنند و با استراق سمع و جاسوسی از اسرار آنها اطلاع پیدا نکنند. ملاحظه می‌فرمایید که انسان، بلکه متمدن‌ترین انسان‌ها با این همه ادعاها که در پیشرفت دانش و علم دارند، از دست هم آرامش و آسایش ندارند!

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS