پاسخ اشکال در سند حدیث غدیر

پاسخ اشكال در سند حديث غدير‌

 

اهل تسنّن می‌گويند: چون حديث غدير[١] را بخاری نقل نكرده پس ثابت نيست.

پاسخ ما اين است كه: مُسْلِم در صحيح خود آن را نقل كرده و افراد ديگر از عامّه نيز در كتاب‌های خود آن را نقل نموده‌اند.[٢] چگونه روايات را می‌بينيم و نمی‌بينيم و جمع بين نقيضين می‌كنيم؟! مگر در عمل به روايت در ميان خودتان شرط است كه حتماً بايد مسلم و بخاری هر دو نقل كنند؟! آيا اگر مسلم به‌تنهايی روايتی را نقل كند، كفايت نمی‌كند؟! انصاف بدهيد! چرا برای اثبات حديث غدير به نقل مسلم اكتفا نمی‌كنيد، ولی برای رد آن به عدم نقل بخاری تمسک می‌كنيد؟!

ما آثار حق‌كشی را بعد از رحلت رسول ‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله هر روز می‌بينيم، وگرنه اين همه جنگ و ظلم و تعدّی نسبت به پيروان مكتب اهل‌بيت عليهم‌السلام چيست؟ هر روز حسين و يزيدی وجود دارد.

 

    در محضر بهجت، ج۲، ص۲۹۱

 [١]. «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِی مَوْلاهُ؛ هر کس من مولای اویم، پس علی مولای اوست».

[٢]. ر.ک: فضائل‌الصحابة، ص۱۴؛ مسند احمد، ج۱، ص۸۴، ۱۱۸،۱۱۹، ۱۵۲ و ۳۳۱؛ سنن ابن‌ماجة، ج۱، ص۴۵؛ سنن ترمذی، ج۵، ص۲۹۷؛ مستدرک حاكم، ج۳، ص۱۰۹، ۱۱۰، ۱۳۴. برای تحقيق بيشتر ر.ک: الغدير، ج۱، ص۸. تعجب اينكه خود بخاری حديث غدير را در كتاب التاريخ الكبير، ج۱، ص۳۷۵؛ ج۴، ص۱۹۳؛ ج۶، ص۲۴۱ ذكر كرده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS