بهترین ریاضت

بهترین ریاضت

پرسش: آقا، بهترین نوع ریاضت چیست؟

پاسخ: صوم (روزه) از ریاضات مشروعه است، ماهی سه روز خیلی مؤکد است؛ اول و وسط و آخر [ماه]. همچنین کثرت صلات؛ [در روایت است] حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ به اندازه‌ای [نماز خواند] که پایش متورم شد. معلوم است ریاضات شرعیه، عمل به واجبات و ترک محرمات است.

(١۵اردیبهشت١٣٨٨، کلاس فقه، کتاب جهاد)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS