مادر من از مادر موسى ـ عليه السّلام ـ افضل است

يك وقت مرحوم آقا سيّد مرتضى كشميرى ديد عدّه اى مى خواهند داخل يكى از حجره هاى مسجد كوفه شوند ولى درِ آن قفل است و كليد در دستشان نيست، و با هم صحبت مى كنند كه اگر كسى نام مادر حضرت موسى ـ عليه السّلام ـ را بگويد: قفل باز مى شود. ايشان نزديك آمد و فرمود: مادر من از مادر موسى ـ عليه السّلام ـ افضل است و گفت: يا فاطمه و دست برد و قفل را بدون كليد باز كرد!
البتّه ما چنين كارى را نمى كنيم، هر چند به عظمت و برترى حضرت زهرا ـ عليهاالسّلام ـ بر تمام زنان يقين داريم، چرا كه شرمنده مى شويم.

اگر خدا بصيرت ندهد انسان از قبيل «أُوْلَـآ ئک كَالأَْنْعَـمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» ( سوره ى اعراف، آيه ى 179.)؛ (آنان همانند چارپايان هستند، بلكه از آن ها نيز گمراه ترند.) مى شود. با اين كه اين همه عجايب و غرايب و كرامات از علما ظاهر شده به گونه اى كه گويا ما خود آن ها را ديده ايم، ولى هيچ در ما اثر نمى كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS