مسايل خمسى حج

مسايل خمسى حج

 

پرداخت خمس اموال قبل از حج يا بعد از حج

234. شخصى كه وجوهات شرعى و مظالم عباد و كفارات در مالش هست و مى   خواهد به حج برود، آيا مى  تواند فقط مخارج حج را تخميس كند و به حج برود و پس از مراجعت، خمس تمام اموال خود را بدهد. آيا حج او صحيح است؟

ج. ظاهرا مى   تواند و حج او صحيح است و براى رفع اشكال در استطاعتش از ناحيه دين به حاكم شرع مراجعه و مصالحه كرده و براى پرداخت آن مهلت بگيرد.

 

عمره رفتن كسى كه خمس اموال خود را نداده است

235. شخصى كه اموال خود را تخميس نكرده و خمس نداده و عازم سفر عمره است، آيا مى   تواند مخارج عمره را تخميس كند و بدون تخميس بقيه اموال به عمره برود؟ و آيا عمره وى بدين صورت صحيح است؟ و در صورت عدم صحت، آيا راه حلى براى اين موارد وجود دارد؟

ج. ظاهرا مى   تواند و عمره  اش صحيح است.

 

خمس پول و اموالى كه حجاج با خود مى  برند

236. حجاجى كه مبلغى از درآمد سال خمسى خود را همراه دارند و در همان سفر حج، سال خمسى آن  ها فرا مى  رسد، آيا بايد خمس آن را بپردازد؟

ج. ظاهرا آن مبلغ خمس ندارد، با فرض وجود مشكل در مخارج در صورت تخميس.

 

خمس پس  انداز براى زيارت

237. فردى پولى را براى زيارت پس  انداز مى  كند، به طورى كه بدون آن نمى   تواند مشرف شود، آيا خمس به آن تعلّق مى   گيرد؟

ج. مانند پس  انداز براى جهيزيه است كه خمس ندارد، هر چند سال هم بر آن بگذرد.

 

خمس كسى كه براى حج اجير شده و پولش را بعدا مى   گيرد

238. كسى كه براى حجّ اجير شده است كه مال الاجاره  اش را شش ماه پس از حج بگيرد. آيا آن پول از درآمد سال وصول است يا سال قرارداد اجاره؟

ج. از درآمد سال وصول است.

 

فردى كه براى حجّ يا عمره مستحبّى ثبت نام كرده و از دنيا رفته

239. فردى مبلغى را براى حجّ يا عمره مستحبّى پرداخت كرده و از دنيا رفته است. آيا پيش از وقت آن بايد خمس اين پول را؟

ج. بايد خمس اين پول را بدهند، زيرا با مرگ او آشكار شده كه در واقع زايد بر مؤونه بوده است.

 

خمس فيش   هاى ثبت نامى سال  هاى پيش

240. فيش  هايى كه اشخاص در سال  هاى گذشته نام   نويسى كرده  اند و با پول خمس نداده بوده است، ولى نمى   دانند كه آيا به آن پول خمس تعلّق گرفته يا نه، نظر به اين  كه تا به   حال حساب سال خمسى نداشته  اند، آيا خمس فيش را بايد بدهند؟

ج. اگر از ربح (سود) باشد و داخل در مؤونه آينده نباشد، بايد خمس بدهند.

 

واريز پول براى حج و عمره

241. اگر شخصى براى ثبت  نام عمره  ى مفرده يا حجّ تمتّع مبلغى را به حساب سازمان حج واريز كند، پس از قرعه  كشى نوبت اعزام او سال  هاى بعد اعلام گردد، با توجّه به اين كه تشرّف او قطعى است، آيا سر سال خمسى بايد خمس مبلغ مذكور را پرداخت نمايد يا نه؟

ج. اگرچه از درآمد سال واريز كرده، خمس ندارد.

 

نحوه محاسبه خمس فيش حج

242. شخصى در سال  هاى گذشته از درآمد همان سال براى حج يا عمره ثبت نام كرده است. چنان  چه بخواهد خودش مشرف شود يا فيش حج را به ديگرى واگذار كند، خمس آن را چگونه حساب كند؟

ج. اگر خودش بخواهد برود، خمس ندارد.

 

خمس پولى كه براى حج واريز شده

243. شخصى در سال  هاى قبل براى حج ثبت نام كرده و خمس پول واريز شده را نداده است و در مدينه يا مكه مى  خواهد از درآمد سال جارى خمس آن پول را بدهد. آيا خمس كفايت مى  كند و يا بايد به مقدار ربع (41) آن را بدهد؟

ج. خمس، كفايت مى   كند كه بدهد.

244. آيا پولى كه براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده و سال خمسى بر آن گذشته و هنوز قرعه به نام او اصابت نكرده، مشمول خمس مى   باشد؟

ج. خير، خمس ندارد.

پول حاصل از فروش فيش حج

245. حكم فروش امتياز فيش حج توسط افرادى كه از استطاعت مالى خارج شده  اند چيست و تكليف پول حاصل از فروش چه مى  باشد؟

ج. مصالحه بر آن فيش مانعى ندارد و اگر سال بر پول خودش گذشته، بايد خمس آن پول را بدهد مگر از باب تبديل مؤونه باشد كه اگر سر سال زياد آمد خمس دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS