مصرف زكات

مصرف زكات

 

قرض دادن از زكات

1800. آيا مى  شود براى كار خير از پول زكات به مردم قرض داد؟

ج. قرض دادن جزو مصرف زكات نيست، اگر در مورد سبيل  اللّه  باشد، جايز است.

 

صرف زكات در مدرسه  سازى

1801. نظر به اين كه كمبود فضاهاى آموزشى در اكثر نقاط كشور از مشكلات عمده  ى دولت و ملّت به حساب مى  آيد و با عنايت به اين كه يكى از موارد مصرف زكات «فى سبيل  اللّه » مى  باشد، مستدعى است نظر مبارك را در خصوص تخصيص اين مورد از زكات به امر مقدّس مدرسه  سازى مرقوم فرماييد؟

ج. مدرسه اى كه منفعت عمومى و دينى دارد كه نفع آن به عموم مسلمانان مى رسد و براى اسلام نفع دارد، جزو فى سبيل اللّه  است كه بنابر احوط شرط است كه منبع مالى ديگرى براى ساختن آن نباشد.

 

صرف سهم غارمين در دين خود

1802. فردى واجب الزكاة مى  باشد، در حالى كه خودش بدهكار است، آيا مى  تواند آن زكات را از جهت سهم غارمين در بدهكارى خودش مصرف كند؟ آيا فقير مى  تواند زكاتش را خودش بردارد؟

ج. نمى تواند زكات را از جهت سهم غارمين در بدهكارى خودش مصرف كند، همان گونه كه فقير نمى  تواند زكاتش را خودش بردارد، هر چند مى  توانند از ديگران، با وجود ساير شرايط، زكات بگيرند.

 

صرف زكات در كتابخانه و كتاب

1803. آيا مى  توان از زكات براى تأسيس كتابخانه، خريد و نشر كتاب هاى مذهبى و اداره  ى آن بهره گرفت؟

ج. بله، مى توان.

 

پرداخت زكات به معلّم قرآن

1804. اگر كسى را جهت تعليم قرآن به اطفال مؤمنين اجير نمايند، آيا جايز است مال الاجاره را از زكات پرداخت نمايند، آيا در مورد مزبور نياز به اجازه ى حاكم دارد؟

ج. ظاهرا نياز به اجازه ندارد.

 

پرداخت زكات به مبلّغ

1805. اگر مؤمنين در ايّام تبليغى رمضان يا محرّم قدرت مالى براى دعوت مبلّغ نداشته باشند؛ آيا از پول زكات مى توانند براى اين امر اقدام كنند؟

ج. ظاهرا مى توانند.

 

ميزان مصرف زكات در مورد «فى سبيل اللّه »

1806. چه مقدار زكات را مى  توان «فى سبيل اللّه » مصرف كرد؟

ج. هر مقدارى كه مورد نياز آن باشد؛ به شرط اين كه بنابر احوط منبع مالى ديگرى براى وصول به آن نباشد.

فرستادن بچه  هاى بى  بضاعت به مدرسه با زكات

1807. آيا مى  توان زكات را صرف فرستادن بچّه  هاى افراد بى  بضاعت به مدرسه نمود؟

ج. با ملاحظه  ى جهت «فى سبيل الخير» بودن مانعى ندارد، به شرط آن كه منابع مالى ديگرى براى اين امر وجود نداشته باشد.

 

ترجيح بين فقير يا مسجد نيمه كاره در صرف زكات

1808. اگر در شهرى هم فقير مستحقّ و هم مسجد نيمه كاره باشد، در مصرف زكات اولويت با كدام يك مى باشد؟

ج. هر كدام كه در نياز و احتياج اولويت دارند.

 

مصرف زكات در تهيه  ى جهيزيه  ى دختر فرد ديگر

1809. كسى فقير نيست؛ ولى توانايى تهيه ى جهيزيه دخترش را ندارد، آيا زكات را مى توان به اين فرد داد؟

ج. اگر تهيه جهيزيه او در عناوين ديگر غير از فقر ـ از مصارف زكات ـ قرار مى گيرد، جايز است.

 

دادن زكات به كودك فقير نابالغ

1810. آيا مى توان زكات را به كودك فقير نابالغ داد يا حتما بايد به سرپرست او داده شود؟

ج. بايد به سرپرست و ولىّ او داد.

 

مصرف زكات در آزاد كردن زندانى چك بى محل

1811. اگر كسى به دليل كشيدن چك بى محل در زندان باشد، آيا مى توان زكات را جهت رهايى او به كار برد؟

ج. براى اداى قرض او مى شود داد.

پرداخت زكات متوفّى به جاى بدهى او

1812. اگر كسى كه بدهكار است فوت كند و مالى داشته باشد كه زكات بر آن واجب شده است، آيا مال زكوى را مى توان از بابت پرداخت بدهى طلب كاران، بابت قرض او پرداخت نمود؟

ج. خير، نمى توان.

 

استفاده از زكات براى ساختن انبار عمومى

1813. آيا اهالى روستا مى توانند براى ساختن انبار براى نگهدارى كالاهاى سهميّه عموم اهالى از زكات استفاده كنند؟

ج. اگر مورد نياز مسلمين است و محلّى ديگر براى هزينه ساخت آن نيست، مانعى ندارد.

 

مصرف زكات در خريد پارچه كفن براى عموم

1814. در غسّال خانه روستاى ما گاهى اوقات به علت عدم وجود كفن دچار مشكل مى شويم. لطفا بفرماييد آيا از پول زكات شخص يا اشخاصى مى توان چند طاقه پارچه خريد و در غسال خانه براى همه ى مسلمين قرار داد؟

ج. نسبت به ميّتى كه تركه به قدر كفن ندارد و متبرّعى هم نيست، مانعى ندارد.

 

صرف زكات در اماكن عمومى كه افراد متمكّن نيز از آن استفاده مى كنند

1815. آيا زكات را مى توان صرف در اماكن عمومى كرد كه افراد متمكّن نيز از آن استفاده مى كنند؟

ج. اگر منفعت عمومى و دينى دارد، جايز است.

 

تعمير قبرى كه منسوب به امامزاده است از محل زكات

1816. از گذشته قبرى به عنوان امام زاده شهرت يافته، امّا شجره نامه آن دقيقا معلوم نيست. آيا تعمير آن از زكات جايز است؟

ج. ظاهرا مانعى ندارد، اگر تعمير ضرورى شده و راه ديگرى جز زكات نيست.

 

مصرف زكات در ساخت دستشويى براى اهل تسنن

1817. در منطقه ى بلوچستان در اثر فقر مادّى و فرهنگى، مردم آن حتى از داشتن سرويس بهداشتى محرومند. در اين صورت، آيا مى توان براى آن ها از زكات دستشويى ساخت؟ (لازم به توضيح است كه اكثر آن ها از برادران اهل سنت هستند).

ج. مبنى بر اندراج تحت يكى از دو سهم است كه توضيح آن در جامع المسائل، ج 2، ص 113 آمده است.

 

صرف زكات در خريد كتب علمى

1818. اگر يك دانش آموز دبيرستانى يا دانشجوى دانشگاهى نياز به كتاب هاى علمى ـ مانند فيزيك، رياضى، شيمى و... ـ داشته باشد، آيا پدر مى تواند جهت اين امور براى فرزندش از زكات هزينه كند؟

ج. اگر ايمن از تضرّر ايمانى به بعض لوازم آن ها باشد مى  تواند؛ وگرنه نمى  تواند.

 

خريد ظروف وقفى از محل زكات

1819. آيا مى توان زكات را براى خريد ظروف وقفى براى مسجد صرف كرد؟

ج. اگر محلّ ديگرى بنابر احوط براى تهيه آن ها نيست و مورد نياز است، جايز است.

 

خريدن كتب دينى براى خود از زكات اموال

1820. آيا طلبه مى تواند زكاتش را صرف خريد كتب دينى براى خود نمايد؟

ج. خير، نمى تواند.

استفاده از زكات در برگزارى مسابقات قرآنى بين دانش  آموزان

1821. آيا از وجوهات حاصل از زكات مى توان براى برگزارى مسابقات قرآنى و نشر فرهنگ دينى بين دانش آموزان استفاده كرد؟

ج. جايز است.

 

مصرف زكات در كمك به سيل زدگان و زلزله زدگان

1822. آيا وجوهات شرعى ـ مانند خمس و زكات ـ را مى توان در مواردى مانند كمك به سيل  زدگان و زلزله  زدگان مصرف كرد؟

ج. در زكات جايز است؛ و در خمس از سهم امام ـ عليه  السّلام ـ مجاز است، البته پس از استجازه  ى از مقلَّد (مرجع تقليد) در مقدارى كه مى  خواهد مصرف كند.

 

مصرف زكات در كمك به زلزله زدگان و قحطى زدگان ساير كشورها

1823. آيا مى  توان زكات را براى كمك به زلزله زدگان اندونزى يا قحطى زدگان اتيوپى فرستاد؟

ج. اگر مسلمان يا مؤلفه باشند، جايز است؛ آن جا كه مصالح اهل ايمان غايت مقصوده است.

 

اولويت در بين موارد مصرف زكات

1824. در بين موارد مصرف زكات، اولويت به چه ترتيب مى باشد؟

ج. هر چه اهميت بيشترى داشته باشد، در اولويت قرار مى گيرد كه به حسب موارد مختلف است.

 

دادن مواد غذايى به عنوان زكات

1825. آيا به عنوان زكات مى توان به فقرا مواد غذايى داد؟

ج. اگر به عنوان دفع قيمت است، احوط محافظت بر نقد است، مگر گيرنده به كالا راضى باشد.

 

ذبح گاو و گوسفند متعلق به زكات و تقسيم گوشت آن بين فقرا

1826. آيا در زكات گاو و گوسفند، مى توان حيوان را سر بريد و گوشت آن را بين چند فقير تقسيم نمود؟

ج. اگر قيمت كم نشود و با تراضى با گيرندگان باشد، مانعى ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS