2. تكبيرة الاحرام

2. تكبيرة الاحرام

 

بالا بردن دست هنگام تكبيرة الاحرام

397. در رساله  ها آمده است در موقع تكبيرة الاحرام، بايد بدن آرام باشد، با توجّه به اين كه موقع گفتن تكبيرة الاحرام مستحب است دست ها را تا مقابل گوش ها بالا ببريم، آيا حركت دست ها موجب به هم خوردن حالت آرام بودن بدن نمى  شود؟

ج. اگر به نحو متعارف دست ها را بالا ببرد، ضرر نمى رساند.

398. آيا اگر قبل از تكبيرة الاحرام، دست ها را بالا ببريم و بعد تكبير بگوييم، سپس دست ها را بيندازيم، كفايت مى  كند؟

ج. براى درك استحباب، بايد بالا بردن دست ها با تكبير گفتن، مقارنت عرفيّه داشته باشد.

399. هنگام گفتن تكبيرة الاحرام مستحب است دست ها را تا مقابل گوش ها بالا ببريم، آيا اگر انسان دست هايش را كمتر از اين و يا بيشتر از اين مقدار بالا ببرد، موجب بطلان نماز مى  شود؟

ج. خير، موجب بطلان نمى  شود.

 

شكّ در صحت تكبيرة الاحرام

400. موقعى كه انسان در صحت تكبيرة الاحرام شك دارد و دوباره مى  خواهد تكبير بگويد، آيا جايز است؟

ج. جايز نيست.

401. موقعى كه انسان در صحت تكبيرة الاحرام شك دارد، وظيفه او چيست؟

ج. نبايد به شك خود اعتنا كند.

 

حركت در حال گفتن تكبيرة الاحرام

402. اگر در هنگام گفتن تكبيرة الاحرام به انسان تنه بزنند و بر اثر آن تكان بخورد، وظيفه  ى او چيست؟

ج. اگر از حالت طمأنينه خارج شود، بايد دوباره بگويد.

 

تكرار تكبيرة الاحرام

403. اگر كسى براى شروع نماز دو بار تكبيرة الاحرام بگويد، آيا نمازش صحيح است يا باطل؟

ج. عمدا باشد باطل است.

 

شك در تكبيرة الاحرام يا تكبير پيش از ركوع و يا بعد از ركوع

404. هرگاه انسان تكبيرى گفت و شك كرد كه تكبيرة الاحرام يا تكبير پيش از ركوع يا تكبير بعد از ركوع بوده، وظيفه  اش چيست؟

ج. بنا را بر اوّلى مى  گذارد.

 

حركت كردن بر اثر سرگيجه و بيمارى

405. اگر انسان هنگام تكبيرة الاحرام بر اثر سرگيجه و يا بيمارى بى  اختيار حركت كند، آيا تكرار تكبير لازم است؟

ج. اگر مضرّ به طمأنينه بوده، بايد تكبير را تكرار كند.

حركات اندك و بسيار كم

406. اگر هنگام تكبيرة الاحرام بدن حركت اندك و بسيار كمى داشته باشد، آيا مبطل نماز است؟

ج. خير.

 

بلند و آهسته گفتن تكبيرة الاحرام

407. آيا انسان در بلند و آهسته گفتن تكبيرة الاحرام اختيار دارد يا خير؟ در نماز جماعت به چه صورتى است؟

ج. بله، اختيار دارد و جهر (بلند گفتن) براى امام جماعت مستحبّ است.

 

مستحب بودن هفت تكبير در نماز آيات

408. آيا پيش از نمازهايى مانند نماز آيات، گفتن هفت تكبير مستحب است يا خير؟

ج. بله، مستحب است.

 

ناتوانى از تلفّظ صحيح و عربى اللّه  اكبر

409. اگر كسى نتواند به عربى تكبيرة الاحرام بگويد (مانند تازه مسلمان ها و بى سوادها)، حكمش چيست؟

ج. در وسعت وقت بايد ياد بگيرند و با عدم امكان تعلّم در وقت ترجمه ى آن را بگويد.

 

گفتن تكبير به غير از زبان عربى

410. آيا مى توان تكبيرة الاحرام را به زبان هاى ديگر ترجمه كرد و به زبانى غير از عربى گفت؟

ج. خير، صحيح نيست.

تكبيرة الاحرام افراد كر و لال

411. افرادى كه نمى  توانند تكبيرة الاحرام بگويند، (مانند كر و لال ها) تكليفشان چيست؟

ج. بايد به هر صورتى كه مى  توانند بگويند و اگر هيچ نمى توانند بگويند، براى تكبير بنابر احوط با انگشت اشاره كند و اگر مى تواند، زبانش را هم حركت دهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS