7. كافر

7. كافر

حكم تماس با كافر اهل كتاب

362. كافر چه كسى است؟ حكم تماس با اهل كتاب چيست؟

ج. تعريف كافر در مسأله ى 110 رساله آمده است و اهل كتاب هم، كافر و نجس اند.

363. مراد از اهل كتاب چه كسانى هستند؟

ج. منظور يهود و نصارى و مجوس هستند.

نظر اسلام در مورد اهل كتاب

364. نظر اسلام را درباره ارمنى، مسيحى، كليمى، يهودى و زرتشتى بفرماييد.

ج. همه كافر بوده و نجس هستند.

365. ارامنه اى كه در ايران زندگى مى كنند، چه حكمى دارند؟

ج. در حكم با ساير كافران يكسان مى باشند.

ارتباط با مسيحيان

366. حكم دست دادن با مسيحيان چيست؟

ج. مثل ساير كفّار هستند.

معاشرت با اهل كتاب

367. آيا مى توان با اهل كتاب معاشرت داشت و از طعام آن ها استفاده كرد؟

ج. آن ها كافر و نجس هستند.

فرقه ى بهاييت

368. معاشرت، غذا خوردن و رفت و آمد با فرقه بهاييّت چه حكمى دارد؟

ج. آن ها كافر و نجس هستند.

نجاست ذاتى و ظاهرى

369. چرا كسانى كه از دين اسلام خارج اند، نجس هستند؛ با اين كه مى بينيم بهداشت و نظافت را رعايت مى كنند؟

ج. نجاست كفّار ذاتى است و با رعايت بهداشت و نظافت ظاهرى متفاوت است.

اهل حق

370. اهل حقّ يا على اللهى ها پاك اند يا نجس؟

ج. نجس اند.

عدم جواز ورود افراد غير مسلمان به حرم ها

371. از آيا ورود افراد غير مسلمان در اماكن مقدسه مانند حرم امامان و حرم حضرت معصومه ـ عليهاالسّلام ـ جايز است؟

ج. چون آن ها نجس اند، نبايد به آن اماكن وارد شوند.

فرقه هاى صوفيّه و دراويش

372. فرقه هايى از قبيل صوفيه و دراويش حتى شيخيه با وجود افكار خاص و اعمال خاص، نجس اند يا پاك؟

ج. انواع مختلف دارند و در حكم مختلفند، تا وقتى كه مسلمان بر آن ها اطلاق شود پاك اند.

مسلمانان غير شيعه

373. كسانى كه شش امامى يا هفت امامى اند، يا فرقه هاى صوفيه و... آيا پاك هستند؟

ج. از آن جا كه فرقه هاى مختلفى وجود دارد، هر يك ممكن است حكم مستقلى داشته باشد؛ ولى به صورت كلّى هر كسى كه بر وى مسلمان اطلاق شود، پاك است.

توهين به مقدسات

374. آيا توهين و فحاشى به مقدسات مانند قرآن و معصومين «العياذ باللّه » باعث ارتداد مى شود؟ تكليف كسانى كه مى بينند مكرّر شخصى توهين مى كند چيست؟

ج. اگر كسى اعم از مسلمان يا غير مسلمان به يكى از دوازده امام ـ عليهم السّلام ـ دشنام دهد يا با آن ها دشمنى نمايد نجس است. (به مسأله ى 114 رساله رجوع شود.)

375. ممكن است برخى افراد هنگام عصبانيت و يا در فشار مشكلات زبان به كفرگويى باز كنند، آيا اين افراد حكم مرتدّ را دارند و آيا سلب اختيار نسبت به اين افراد صادق است يا نه؟ و چنان چه بعد از رفع عصبانيت توبه كند مقبول است يا نه؟

ج. واجب است توبه كند و از اين كلمات به زبان نياورد و اگر از حال اختيار خارج شده و چنين كلامى گفته باشد، مرتدّ نيست و بين كفرگويى و سبّ تفاوت است.

پيوند زدن بدن كافر به مسلمان

376. اگر جزيى از بدن كافر را به بدن مسلمانى پيوند بزنند چه حكمى دارد؟ پاك است يا نجس؟

ج. بعد از آن كه جزو بدن مسلمان شد، پاك است.

مخفى نمودن كفر و نجس شدن اشياى خانه

377. شخصى قبلاً كافر بوده و اين كفر خويش را از خانواده اش كه مسلمان هستند مخفى نگه مى داشته، و بدين ترتيب باعث نجاست بسيارى از اشيا و اماكن مورد ابتلا شده حالا كه به اسلام برگشته تكليف چيست؟ با توجّه به اين كه تطهير آن همه ى اشيا عسر و حرج دارد و دليل آن را براى اطرافيان نمى شود توضيح داد.

ج. تطهير موارد مشكوكه لازم نيست و تطهير موارد معلومه تا به حدّ عسر و حرج نرسيد، براى استفاده ى مشروط به طهارت، لازم است.

مرتدّ كيست؟

378. مرتد به چه كسى مى گويند و آيا اگر فرد مسلمانى بخواهد به يكى از اديان پيامبران اولوالعزم بپيوندد، مرتد محسوب مى شود؟

ج. بله مرتد مى شود، در اين رابطه به مسأله 1946 رساله رجوع شود.

انتخاب دينى ديگر

379. مسلمانى كه به دين ديگر بپيوندد، حكم دين در مورد او چيست و از لحاظ اخروى چه سرنوشتى دارد؟

ج. حكم او مرتد فطرى است كه وجوب قتل و جدا شدن زوجه اش و تقسيم مالش بين ورثه از جمله احكام مرتد فطرى است و در آخرت نيز اهل عذاب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS