محيط و فضاهاى اطراف (زمين، ديوار و ...)

محيط و فضاهاى اطراف (زمين، ديوار و ...)

نحوه ى آب كشى زمين با شلنگ

231. آب كشى زمينى كه موزاييك و يا آسفالت شده است با آب شلنگ چگونه است؟

ج. اگر آب شلنگ به تمام جاهاى نجس برسد، پاك مى شود.

232. اگر زمين سنگ فرش نجس شده باشد و با شلنگ متصل به آب لوله ى شهرى آب بكشيم، پاك مى شود؟ آيا بايد غساله ى آن را جمع و خارج كنيم؟

ج. بلى، پاك مى شود و خارج كردن غساله لازم نيست.

تطهير زمين

233. زمين سختى كه منفذى ندارد و پس از نجس شدن، امكان گود كردن آن نيست، در اين صورت با آب قليل چگونه قابل آب كشى است؟

ج. بنابر احوط در غير موارد عسر و حرج در خارج كردن غساله جايى كه آب ها جمع مى شود، نجس مى ماند. بله، اگر ظرف و يا چيز سفتى گذاشته شود تا آب ها در آن ها جمع و خارج شود تمام آن پاك مى شود.

234. آيا سنگ فرش خيابان مثل آجر، موزاييك، آسفالت و... پاك كننده ى كف كفش مى باشد؟

ج. آسفالت پاك كننده نيست، به مسأله ى 185 رجوع شود.

235. اگر كف پا يا كفش با بول يا آب نجس آلوده شود و سپس خشك گردد با راه رفتن بر روى زمين و يا مالش آن بر زمين پاك مى شود؟

ج. اگر به واسطه ى راه رفتن نجس شده باشد، پاك مى شود، به مسأله ى 184 رجوع شود.

قابليّت تطهير درب هاى نجس بعد از رنگ شدن

236. رنگ هايى كه به درب ها مى زنند در صورتى كه بعد از نجس شدن، آن ها را بر درب ها بزنند، آيا ظاهر آن ها قابل تطهير است؟ با توجّه به اين كه به روغن مخصوصى آغشته هستند.

ج. ظاهر آن قابل تطهير است.

مصالح ساختمانى نجس

237. اگر مصالح ساختمانى ضمن كار نجس شود، نحوه پاك كردن ساختمانى كه با چنين مصالحى ساخته شده چگونه است؟

ج. ظاهر آن با آب كشيدن با آب كر پاك مى گردد.

دامنه پاك كنندگى زمين

238. آيا زمين، كف چرخ هاى وسايل نقليه مانند ويلچر را پاك مى كند؟ نوك عصا را چه طور؟

ج. پاك مى كند، به مسأله ى 189 رجوع شود.

تابيدن آفتاب از پشت شيشه

239. آيا تابيدن آفتاب از پشت شيشه بر جسم نجس پاك كننده است؟ و اگر پشت خود شيشه نجس باشد چه طور؟

ج. اگر خشك شدن مستند به آفتاب باشد، پاك مى شود.

نحوه ى پاك كردن محيط با آفتاب

240. اگر جايى از زمين، درب، ديوار و... نجس شده و خشك شده باشند، آيا پس از ازاله ى عين نجس مى توان آن را اندكى خيس كرد تا با تابش آفتاب پاك شود؟

ج. بله، مى توان.

241. اگر تمام كف توالت خيس باشد با نجس شدن گوشه اى از آن، آيا موجب نجاست تمام آن و حتى كف كفشى كه خيس است مى شود؟

ج. اگر خيسى به قدرى نباشد كه موجب سرايت نجاست شود، موجب نجاست نمى شود.

242. ديوار حمام يا دستشويى كه نَم دارند و در مجاورت فاضلابِ نجس هستند، نجس محسوب مى شوند؟

ج. خير، حتى اگر خيس باشد به نحوى كه آب از بالا جريان پيدا مى كند، آب واحد متصل، ساكن حساب نمى شود.

فاضلاب در كوچه ها

243. در برخى مناطق كه رعايت مسايل بهداشتى نمى شود، آبى كه معمولاً از فاضلاب منازل در جوى خيابان و كوچه ها جارى است چه حكمى دارد؟ اگر بدانيم كه فاضلاب فلان منزل يا محلّه نجس است، آيا همه ى جوى نجس است؟

ج. در صورت عدم علم به نجاست، پاك است و در صورت علم به نجاست، اگر به آب جارى ريخته شود در غير مقدارى كه متغيّر به نجاست است حكمِ آب جارى را پيدا مى كند.

نجس شدن غذا در ميهمانى

244. اگر در يك مهمانى يكى از ميهمانان متوجه شود كه غذا نجس است، آيا بايد به بقيه اعلام نمايد؟

ج. اعلام لازم نيست و فقط خود بايد اجتناب نمايد و در صورت معاشرت با آن عدّه، پس از غذا به آنان اطلاع دهد تا آن چه نجس شده، پاك كنند. (به مسأله ى 146 رساله رجوع شود.)

245. در صورتى كه صاحب خانه پس از پخت غذا متوجه نجاست آن شود، آيا لازم است كه به ميهمانان اطلاع دهد؟

ج. بايد آنان را مطلع ساخته و از خوراندن غذاى نجس به آنان اجتناب نمايد. (به مسأله ى 146 رجوع شود.)

خوراندن غذاى نجس

246. آيا مى توان به كافر و يا كودك نابالغ غذايى كه نجس شده داد؟

ج. به مسأله ى 142 رساله رجوع شود.

نجس كردن وسايل ديگران

247. در صورت نجس كردن وسايل ديگران آيا بايد به آن ها گفته شود؟ اگر وسايلشان مانند لباس و... نجس شد وظيفه چيست؟

ج. اگر با آن وسايل و لباس ها، كارى كه در آن طهارت شرط است انجام مى دهند، لازم است گفته شود و اگر عالم به نجس شدن آن ها شد لازم نيست بگويد؛ مگر در آن چه مربوط به او هم هست.

عاريه لباس نجس

248. شخصى با دست نجس مرطوب با ديگران مصافحه مى كند، آيا اطلاع دادن به آن ها لازم است؟ و آيا شخصى لباس نجسى را كه به كسى عاريه مى دهد، آيا بايد او را از نجاست لباس مطلع نمايد؟

ج. در صورتى كه فرد مقابل درصدد انجام اعمالى است كه طهارت در آن ها شرط است، اطلاع او لازم است.

تجسّس براى نجاست و پاكى اشي

249. اگر با مختصر پرسش و پاسخى به نجس يا پاك بودن اشيا بتوان پى برد، آيا تجسّس لازم است؟

ج. تجسس لازم نيست.

نجس كردن وسايل ديگران

250. اگر انسان به مهمانى رفت و بچّه اش فرش صاحب خانه را نجس نمود، آيا واجب است به صاحب خانه بگويد؟

ج. اگر از فرش در اعمالى كه در آن طهارت شرط است استفاده نمى شود، اعلام لازم نيست.

تذكّر نجاست

251. اگر چيز نجس را در جايى بشوييم و آن جا نجس شود، مثل اين كه آب لباس نجس جايى بريزد و محل رفت و آمد ديگران باشد، آيا لازم است به آن ها بگوييم؟

ج. اگر ديگران از آن جا استفاده اى مى كنند كه مرتبط با اعمالى است كه آن اعمال مشروط به طهارت است به آن ها بگويند.

طهارت طفل و اشياى وى

252. آيا كودك و وسايل او جزو چيزهايى محسوب مى شوند كه در اختيار والدين هستند كه اگر ايشان آن وسايل را پاك بدانند مى توان آن وسايل را پاك دانست ـ مثلاً دست بچه اى زخم مى شود و آن بچه غايب مى شود و آن گاه كه برمى گردد عين نجاست در دست او نيست و والدين بچه دست بچه را پاك مى دانند ـ ، آيا مى توان آن را پاك دانست و معلوم نيست كه خودش آن را شسته يا والدين او آب كشيده اند؟

ج. محكوم به طهارت است، مگر علم بر خلاف باشد.

غايب شدن مسلمان

253. اگر بدن، لباس، ظرف و يا وسيله فردى نجس شود، امّا خود او متوجه نگردد پس از خروج او از اتاق و ورود مجدد او به داخل، آيا بايد حكم به طهارت آن نمود؟

ج. علم او به نجاست در حكم به طهارت لازم نيست بنابر اظهر پس مى توان حكم به طهارت آن نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS