7. نقاشى و مجسمه سازى

7. نقاشى و مجسمه  سازى

 

1874. در حال حاضر نقّاشى و مجسّمه  سازى چه حكمى دارد؟ خصوصا ساختن مجسّمه و كشيدن شمايل معصومين ـ عليهم  السّلام ـ ، نگهدارى آن ها در موزه  ها (به عنوان آثار هنرى) و منازل (به عنوان دكور)، چگونه است؟

ج. به مسأله  ى 1626 رساله مراجعه شود.

1875. مجسّمه  سازى از نظر شرع چه حكمى دارد؟

ج. صورت تمام از چيزهايى كه روح دارند، جايز نيست.

1876. ساختن پيكره  هاى نيم تنه (عكس هاى نيمه برجسته) از شخصيت ها چه حكمى دارد؟

ج. اگر مجسمه نباشد، يا تامّ نباشد، احتمال جايز بودن است.

 

خريد و فروش مجسه و نقاشى

1877. خريد و فروش مجسمه و نقاشى كه آثار هنرى مى  باشند چه حكمى دارند؟ جهت تزيين كردن و يا منبّت كارى چه وجهى دارد؟

ج. به مسأله  ى 1626 رساله مراجعه شود.

1878. براى تجليل از مقام علمى و... افراد آيا مى  توان مجسمه آن ها را ساخت و در مراكز شهرها نصب نمود. ساختن مجسمه پلاستيكى از حيوانات و خريد و فروش آن ها چه صورتى دارد؟

ج. به مسأله  ى 1626 رساله مراجعه شود.

1879. استفاده از داستان هاى قرآنى براى آفرينش تجسّمى، به صورت تابلو و نقاشى و مجسمه چه حكمى دارد؟

ج. به مسأله  ى 1626 رساله مراجعه شود.

 

بافتن تصوير جانداران به صورت برجسته

1880. در بافندگى، حكم بافتن و نقش و نگار عكس حيوان و انسان چيست؟ در صورت برجسته شدن نقش ها آيا اشكال پيدا مى  كند؟

ج. اگر صدق مجسمه نكند، حكم مجسمه را ندارد.

 

ساخت مجسمه با اغراض و اهداف علمى

1881. ساخت مجسمه انسان و حيوان با امعاء و احشاء داخلى، جهت استفاده در مراكز آموزشى، چه حكمى دارد؟ و استفاده و كشيدن نقاشى انسان و حيوان جهت آموزش و يا در كتب علمى، چه صورتى دارد؟

ج. با توجه به پاسخ مسايل قبلى، جواب آن معلوم مى  شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS