6. سحر، شعبده، احضار ارواح و...

6. سحر، شعبده، احضار ارواح و...

 

دعانويسى

1864. عدّه اى از افراد به نام دعانويس از برخى كتاب ها، براى رفع امراض و اصلاح اختلاف زن و شوهر دعاهايى مى  نويسند و عدّه  اى براى گرفتن دعا به آن ها مراجعه كرده و به عنوان هديه مقدارى پول پرداخت مى  كنند. از نظر شارع مقدّس اسلام، اين كار چه صورتى دارد و پولى كه آن ها از اين راه به دست مى  آورند، حلال است يا حرام؟

ج. اگر از كتب معتبره باشد و دعانويس متشرّع باشد و خلاف شرعى در كار نباشد، مانعى ندارد و پولى كه به رضايت داده مى شود، حلال است.

 

درمان از راه هاى غير متعارف

1865. 1) درمان نزد كسى كه دستورالعمل پزشكى را براى مريض، از غيب مى  گيرد، هر چند مشكوك  الحال باشد چگونه است؟ اين شخص ادّعا مى  كند دوا و دستورالعمل و نسخه را با توسّل از محضر مقدّس اهل بيت ـ عليهم  السّلام ـ دريافت مى  كند.

ج. اعمال و اقوال مؤمن، محمول بر صحّت است تا آن كه بدانيم صحيح نيست و عمل به قول او، اگر خلاف شرع نيست، جايز است.

2) آيا درمان نزد كسى كه با استفاده از نيروى مرموزى كه در چشم او به وديعه ى خداوندى نهاده شده است، جايز است؟

ج. جوابش گذشت.

1866. مراجعه به افرادى كه از طريق دعا و آب متبرّك، بيماران را شفا مى  دهند، چه حكمى دارد؟

ج. اگر مستلزم خلاف شرعى نباشد، اشكالى ندارد.

 

واقعيت داشتن سحر

1867. آيا جادو و سحر واقعيت دارد و در صورت وجود، آيا حرام است؟

ج. بله، واقعيت دارد و حرام است.

 

باطل كردن سحر

1868. باطل كردن سحر و نجات افراد گرفتار از اين طريق، چه حكمى دارد؟

ج. جايز است.

 

سحر جهت سهولت در كار

1869. سحر كردن جهت تسهيل كارها از جمله ماهى  گيرى، چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

 

شعبده بازى و مسايل پيرامون آن

1870. شعبده بازى از نظر اسلام چيست؟ كسانى كه براى آن ها پول پرداخت مى  كنند، چه حكمى دارد؟ شركت در مجالس، جهت ديدن شعبده بازى چه وجهى دارد؟ و اگر از تلويزيون پخش شود، چه حكمى دارد؟

ج. شعبده بازى و پول دادن براى آن مانند سحر جايز نيست، ولى مجرد ديدن آن، بدون صدق اعانت و كمك به آن، مانعى ندارد.

احضار ارواح و اجنّه

1871. احضار ارواح و اجنّه و كمك گرفتن از آن ها، چه وجهى دارد؟

ج. اگر معرضيّت خطر يا ضرر براى مسلمانى نباشد و اذيّت روح مؤمنى هم نباشد، در امور حلال جايز است.

1872. آيا از نظر اسلام مسأله ارتباط با روح جايز است، در صورت مثبت بودن پاسخ، مراحل دستيابى به آن را توضيح دهيد؟

ج. فى حدّ نفسه جايز است و به اهل خبره و مظانّ آن رجوع شود.

1873. مراجعه به فالگير و پول دادن جهت فال چه حكمى دارد؟

ج. اگر مستلزم خلاف شرعى نباشد جايز است، ولى حرف آن ها اگر يقين نباشد، اعتبارى ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS