رجوع

رجوع

 

اختلاف در رجوع

922. در صورت اختلاف زوجين بعد از طلاق در اين كه رجوع صورت گرفته است يا خير، قول كدام يك معتبر و مقدّم است؟

ج. اگر بعد از انقضاى عدّه باشد و زوج ادّعاى رجوع كند و زن منكر باشد، قول زن مقدّم است، با قسم در عدم رجوع فعلى و حلف بر نفى علم در رجوع قولى.

 

اختلاف زن و مرد در دخول

923. مردى پس از طلاق، ادّعاى مواقعه از دبر مى  كند، ولى زن منكر است. آيا اقرار مرد نافذ است؟

ج. اقرار مرد در جهت مهر نافذ است كه بايد تمام مهر را بدهد (البته زن نمى  تواند زايد بر نصف را بگيرد) و در انتفاى عدّه، قول زن مقدّم است.

 

اختلاف در زمان رجوع

924. در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته و يا بعد از آن، قول كدام يك معتبر است؟

ج. قول زوج كه مدّعى صحّت رجوع است، مقدّم است اگر اختلاف در زمان رجوع باشد نه زمان انقضاى عدّه.

ميزان تحقّق رجوع

925. اينجانب با همسرم متاركه كردم. بعد از خارج شدن از محضر طلاق، حدود نيم ساعت درباره  ى مسايل گوناگون صحبت كرديم، آيا اين حالت و گفتگو مصداق رجوع است؟

ج. اگر در اين صحبت ها سخنى گفته شده كه معنايش اين بوده كه او را دوباره زن خود قرار داده يا كارى كرده كه چنين معنايى داشته، مصداق رجوع محسوب مى  شود.

 

حقّ مهر در طلاق رجعى

926. زنى با بذل مهر، طلاق مى  گيرد و قبل از تمام شدن عدّه، از بذل رجوع مى  كند. مرد با علم به اين كه حقّ رجوع دارد، رجوع نكرده تا عدّه منقضى مى  شود. آيا زن حقّ مهر دارد؟

ج. زن مستحقّ مهر است.

 

تحقّق رجوع با كتابت

927. آيا رجوع به صرف كتابت تحقّق پيدا مى  كند؟

ج. با قرينه تحقّق پيدا مى  كند.

 

تحقّق رجوع با نگاه

928. آيا نگاه شهوى به زوجه در طلاق رجعى، رجوع محسوب مى  شود؟

ج. اگر دلالت بر التزام به آثار نكاح سابق داشته باشد، با توجّه به وقوع طلاق، رجوع محسوب مى  شود.

 

قصد رجوع

929. آيا در رجوع، قصد رجوع معتبر است يا قصد حلّ فعل و تقبيل و لمس و وطى كافى است؟

ج. قصد اين افعال، ملازم با قصد رجوع است.

 

رجوع بدون قصد با تحقّق اسباب

930. زوجٌ و زوجةٌ مطلّقه خرجا مع بعضهما و أكلا من يد بعضهما و جَلَسا بجوار بعضهما و لَمَسا بعضهما على أساس أنّهما زوجان و لكن بدون قصد الرجوع و ذلك فى فترة العدّة الرجعيّة و تراضيا على الرجوع و لكنّهما اختلفا فى بعض الاُمور المتعلّقة بحياتهما الزوجيّة و ظلّ الحال كذلك حتّى انتهت العدّة فهل يعتبر هذا رجوعا أم لا؟

ج. اذا تراضيا بالرجوع لكن اختلفا فى بعض الاُمور فإذا تحقّق بعضها فى العدّة الرجعيّة، كان رجوعا و إلاّ فلا.

 

تحقق رجوع در صورت وطى مرد بدون قصد رجوع

931. مردى با زنش كه در عده طلاق رجعى است، بدون قصد رجوع وطى كرده است. آيا رجوع محقق است؟

ج. اين رجوع عملى است، زيرا قصد زنا نداشته است.

 

وجوب حداد در عدّه وفات براى زوجه مجنونه يا صغيره

932. آيا حداد در عدّه وفات براى زوجه مجنونه يا صغيره واجب است؟

ج. بنابر احتياط، واجب است.

ادّعاى عدم دخول بعد از طلاق خلع

933. زنى پس از طلاق خلع، ادّعاى عدم دخول مى  كند. حكم عدّه وى چيست؟تا چه زمان نمى  توان وى را عقد نمود؟

ج. احتياط مستحب است ديگران صبر كنند تا عدّه  اش تمام شود و اگر ادّعاى بكارت كند و شخص عاقد احتمال التقاى ختانين را مى  دهد، باز هم احتياطا انتظار انقضاى عده بكشد و اگر عاقد قطع به آن دارد، نمى  تواند در عقد وكيل شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS