احكام شير دادن

دسته: استفتائات

احكام شير دادن

 

شرايط شير خوردنى كه موجب محرميت است

342. پسرى كه روزى يك بار يا دو بار از خانمى شير خورده و در بين شير خوردن، شير مادرش و غذا نيز مى  خورده است، آيا محرميت حاصل مى  شود؟

ج. خير به كسى محرم نمى  شود.

343. زنى به دختر خود و به پسر خواهر خود شير مى  دهد، آيا به هم محرم مى  شوند؟

ج. اگر به حدّ محرميّت شير داده، سبب محرميت مى  شود.

 

شير دادن دخترِ برادر شوهر

344. اگر خانمى دخترِ برادر شوهر خود را شير دهد، آيا غير از آن دختر، فرزندان ديگر دو برادر مى  توانند باهم ازدواج كنند؟

ج. بله، مى  توانند.

 

نوه  هاى مادر رضاعى

345. آيا نوه  هاى مادر رضاعى بر شيرخوار محرم مى  باشند؟

ج. بله، محرم مى  شوند. (مسأله  ى 1955 رساله.)

شير دادن بچّه  ى خواهر

346. اگر خواهرى بچّه  هاى خواهر خود را شير دهد، آيا اين خواهر به شوهر خواهرش محرم مى  شود؟ ضمنا حكم فرزندان او چه خواهد شد؟

ج. محرم نمى  شود و فرزندان ديگر غير از شيرخوار، به همديگر محرم نمى  شوند.

 

شير دادن بچّه  ى زن اوّل

347. شخصى از عيال اوّل خود بچّه  ى شيرخوارى دارد، آيا مى  شود عيال دوّم آن بچّه را شير بدهد؟

ج. اشكال ندارد.

 

شير دادن فرزند دختر

348. هر گاه زن، فرزند دختر خود را شير بدهد، ازدواج او باطل مى  شود. آيا اين حكم شامل دختر رضاعى هم مى  شود و اگر زن، فرزند دختر رضاعى را شير بدهد، ازدواج باطل شود؟

ج. ظاهرا شامل دختر رضاعى نمى  شود؛ مگر اين كه دختر رضاعىِ شوهر فعلى او هم باشد، بنابر احوط. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله  ى 1956 رساله رجوع شود)

 

شير خوردن دختر دايى

349. دختر دايى من يك ماه از مادرم شير خورده، آيا به من محرم است؟

ج. اگر بر طبق مسأله  ى 1965 الى 1967 رساله بوده، بله به شما محرم است.

 

شير دادن نوه  ى دخترى و ازدواج وى با نوه  ى ديگر

350. 1) زنى حدود 40 سال پيش نوه  ى دخترى خود را شير كامل داده و اين پسر شيرخواره، وقتى به سنّ بلوغ رسيده با يكى ديگر از نوه  هاى دخترى زن شيرده ازدواج نموده است. با توجّه به اين كه زن و شوهر اوّلى ـ يعنى پدر و مادر آن نوه  ى دخترى ـ بر يكديگر حرام هستند، تكليف اين دو نفر يعنى دو نوه  ى دخترى چيست؟

ج. بايد از هم جدا شوند.

2) آيا برادر آن شيرخواره  ى فوق الذّكر مى  تواند با دختر خاله  اش ازدواج كند؟

ج. مانعى ندارد.

 

شير دادن مادر زن به نوه دخترى

351. اگر مادر زنى به نوه دخترى  اش شير دهد، آيا دامادش بر دختر او حرام ابدى مى  شود؟

ج. اگر زن نوه دخترى خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى  شود.

 

پسرى كه شير مادرِ مادر خود را خورده

352. آيا پسر كه شير مادربزرگ خود يعنى مادر مادر را خورده، مى  تواند با دخترخاله  اش ازدواج كند؟

ج. نمى  تواند.

 

عدم جواز ازدواج با خواهر رضاعى

353. شخصى شير زنى را خورده كه مادر رضاعى او مى  شود و بعد از مدّتى شوهرديگرى كرده است كه از اين شوهر دوّم بچّه  اى به دنيا آورده است. آيا مى  تواند با دخترى كه از شوهر دوّم به دنيا آورده است ازدواج كند؟

ج. نمى  تواند با او ازدواج كند، زيرا خواهر رضاعى اوست.