احكام مقاربت

احكام مقاربت

 

نزديكى در ايام استحاضه

228. آيا استحاضه نيز از نظر روابط زناشويى حكم حيض دارد؟

ج. بنابر احتياط واجب ـ لو لم يكن الاقوى ـ براى نزديكى كردن، قبل از آن غسل كند، بلكه احتياطا وضو هم بگيرد و حكم حيض را ندارد و در وقت نماز غسلى كه براى نماز كرده و خوانده كافى است.

 

نزديكى قبل از غسل حيض

229. نزديكى قبل از انجام دادن غسل حيض و بعد از پاك شدن چه حكمى دارد؟

ج. كراهت دارد و احوط ترك است؛ مگر بعد از شستن فرج.

 

اهميت نزديكى در هر شرايطى

230. چرا نزديكى با همسر اين قدر مهم است كه حتى موقعى كه آب براى غسل نيست، مى ‏شود نزديكى كرد و سپس تيمم نمود؟

ج. چون ممكن است ترك آن به حرام منجر شود و ترك حرام لازم است، اما غسل بدل دارد.

 

ديدن فيلم‏هاى محرّك جهت جماع

231. استفاده از وسايل محرك قواى شهوانى در روابط زناشويى و نيز ديدن عكس يا فيلم‏هاى غير اخلاقى توسط زوجين در هنگام نزديكى چه حكمى دارد؟

ج. اگر اصالتا ديدن عكس يا فيلم كذايى حرام است، اوقات مختلف، تفاوتى در حكم ندارد و در محركات، عمل به مأثورات، برگزيده شود.

 

سخن‏هاى شهوت ‏انگيز هنگام نزديكى

232. سخن‏هاى تحريك كننده مثل جوك‏هاى شهوت‏ انگيز يا سخن درباره زن و مرد غريبه و يا به كار بردن الفاظ ركيك در چنين اوقاتى چه حكمى دارد؟

ج. اگر استعمال اين الفاظ اصالتا و به خودى خود حرام است، در چنين اوقاتى نيز حكم آن تغيير نمى ‏كند و در روايت است كه با شهوت ديگرى سراغ زوجه خود نرويد.

 

نزديكى و دخول از پشت

233. آيا دخول از پشت (دبر) همسر از نظر شرعى جايز است؟

ج. كراهت شديده دارد.

 

جماع رو به قبله

234. جماع كردن رو به قبله يا پشت به قبله و همين‏طور صحبت كردن در جماع چه حكمى دارد؟

ج. ظاهرا كراهت دارد.

 

دخول در پشت در زمان حيض

235. وطى در پشت زن حائض چه حكمى دارد؟ و آيا كفّاره دارد؟

ج. بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ ولى ظاهرا كفّاره ندارد.

اجبار به جماع در ايام حيض

236. اگر شوهرى زنش را در مدّت حيض مجبور به تمكين كرد، حكمش چيست؟

ج. بنابر احتياط واجب بايد كفّاره بدهد. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ‏ى 428 رساله مراجعه شود)

 

منع پزشك از جماع

237. اگر پزشكان مردى را از عمل زناشويى منع كنند، آيا زن حق دارد مرد را به اين كار وادار كند؟

ج. اگر براى او ضرر دارد، جايز نيست.

 

ارضاى جنسى زن با غير از بدن

238. آيا جايز است شوهر با آلت مصنوعى يا با چيز ديگر ـ غير از جسدش ـ همسر خود را از لحاظ جنسى ارضا كند؟

ج. جايز نيست.

 

بيرون ريختن منى از رحم

239. آيا جايز است زوج منى را خارج رحم بريزد؟

ج. در غير بيرون ريختن دايمى ـ كه موجب مريضى و عقيمى زوجه بشود ـ بدون اذن زوجه بنابر اظهر مكروه است.

 

قسم بر عدم نزديكى

240. اگر مردى قسم بخورد كه با همسرش نزديكى نكند، آيا بر اين قسم اثرى مترتّب مى ‏شود؟

ج. اگر اين قسم به اسماى مختصه يا غالبه‏ ى خداوند متعال باشد و درباره‏ ى زوجه ‏ى دائمه‏ ى مدخولٌ‏ بها و براى ضرر رساندن به او باشد و مقيّد به ابد يا بيش از چهارماه باشد، پس اگر زن صبر نكرد به حاكم مرافعه مى ‏كند و حاكم هم پس از چهار ماه او را مجبور به رجوع يا طلاق مى ‏كند و مرد هم هر وقت وطى نمود، بايد كفّاره بدهد.

 

ارتباط با همسر در زمان عقد

241. در زمان عقد (قبل از عروسى) اجازه پدر عروس در بعضى موارد، مثل هم‏خوابى و بيرون رفتن با همسر شرط است؟

ج. خير، شرط نيست.

 

ارضاى جنسى همسر بدون دخول

242. آيا ارضاى جنسى زن بدون دخول اشكال دارد؟

ج. در صورتى كه در ارتباط با شوهر باشد، اشكالى ندارد.

 

تفاوت نزديكى با همخوابى با همسر

243. نزديكى و همخوابى با همسر چه تفاوتى دارد؟

ج. در هر همخوابى، نزديكى صورت نمى ‏گيرد.

 

نزديكى از پشت هنگام آبستنى
نزديكى از پشت با همسر در مواقعى كه آبستن است، چه حكمى دارد؟

ج. كراهت دارد.

 

سخن گفتن تحريك ‏آميز هنگام نزديكى

244. آيا سخنى كه در هنگام جماع موجب تحريك مى ‏شود، كراهت دارد؟

ج. بلى.

خوردن شير همسر

245. آيا مرد مى ‏تواند شير همسر شرعى خود را بخورد؟

ج. نمى ‏تواند.

 

نگاه كردن زوجين به آلت تناسلى يكديگر هنگام مقاربت

246. در حال نزديكى و مقاربت، نگاه به آلت يكديگر چه حكمى دارد؟ در حالت ايستاده چه طور؟

ج. كراهت دارد.

 

وجوب غسل در جماع از پشت

247. اگر مردى با زنش از پشت نزديكى كند، آيا بر زن نيز غسل جنابت واجب مى ‏شود؟

ج. اگر دخول شود، بر زن هم غسل واجب مى ‏شود.

 

هنگام وجوب غسل در نزديكى

248. در هنگام نزديكى، چه موقع بر انسان غسل واجب مى ‏شود؟

ج. در صورت انزال منى و يا دخول آلت تناسلى به اندازه حشفه در جلو يا پشت زن، غسل واجب مى ‏گردد.

 

غسل پس از نزديكى

249. آيا مرد در هر نوبت كه با همسرش نزديكى كرد، بايد فورا غسل كند؟

ج. در صورت عدم خروج منى و يا عدم دخول نبايد غسل كند و گرنه بايد براى هر عملى كه مشروط به غسل است، غسل كند و به خودى خود هم غسل كردن مستحبّ است و تكرار جماع، مشروط به غسل نيست.

نزديكى مجدد قبل از غسل

250. اگر انسان در اثر نزديكى با همسرش جنب شود، آيا قبل از غسل دوباره مى ‏تواند نزديكى كند؟

ج. بله، ولى كراهت دارد.

 

ملاعبه بين زن و شوهر

251. آيا بعد از ملاعبه بين زن و شوهر هر دو بايد غسل انجام دهند؟

ج. اگر منى خارج نشده باشد و يا دخولى صورت نگرفته باشد، غسل لازم نيست.

 

درخواست نزديكى از كسى كه نمى‏تواند غسل كند

252. زنى كه نمى‏تواند زياد غسل كند و شوهر مرتب از او درخواست نزديكى مى ‏كند، چه تكليفى دارد؟

ج. بايد از همسر خود در اين امر اطاعت كرده و به وظيفه‏ اش، هر چند تيمم هم باشد عمل كند.

 

ملاك وجوب غسل در زن

253. اگر در هنگام بازى، زن به حالت ارگاسم و تحريك كامل رسيد، آيا غسل بر او واجب است؟

ج. اگر به حالت انزال منى و سپس خروج آن برسد، غسل بر او واجب مى‏شود و در غير اين صورت غسل واجب نيست.

 

خروج آب پس از ملاعبه

254. بعد از ملاعبه، آب سفيد رنگ و لزجى از زن خارج مى ‏شود، آيا پس از خروج آن بايد غسل كند؟

ج. اگر منى نباشد و علايم آن را هم نداشته باشد، پاك است و غسل لازم ندارد.

 

درخواست زن براى نزديكى

255. اگر زن از شوهر درخواست نزديكى كند، آيا لازم است مرد با او همبستر شود؟

ج. اجابت او مطلوب است.

 

تمكين از پشت

256. اگر مردى عادت به استمتاع از پشت (دُبُر) داشته باشد و اين امر موجب عسر و حرج زوجه شود، تكليف زوجه چيست؟

ج. در اين صورت زن مى ‏تواند امتناع كند.

 

تقويت قواى جنسى با...

257. استفاده از وسايلى هم چون قرص، اسپرى، پماد دارويى يا برخى از خوراكى ‏ها، جهت تقويت قوه شهوانى و لذت بردن بيشتر هنگام آميزش چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد و بهتر پيروى از روش‏هايى است كه در اين رابطه از ائمه ـ عليهم ‏السّلام ـ روايت شده است.

 

جماع شبهه ‏ناك

258. زن شوهردارى كه وطى به شبهه نموده، در زمان عدّه براى شوهر وطى جايز نيست. آيا ساير استمتاعات جايز است؟

ج. بنابر احتياط واجب، جايز نيست.

 

لزوم رعايت حقوق واجبه زوج

259. اگر زن به علّت انجام مستحبّات زياد، دچار خستگى مفرط شود، به طورى كه سبب شود مرد نتواند تمتّعات لازم را از او ببرد، آيا مرد حق دارد او را از انجام چنين مستحبّاتى نهى نمايد؟ آيا اطاعت از شوهر در اين صورت لازم است؟

ج. بلى، مرد حق نهى او را دارد و اطاعت از شوهر در اين صورت لازم است.

 

عدم جذّابيت همسر

260. اگر جوانى به علت جاذبه نداشتن همسرش به گناه آلوده شد، مقصر كيست؟

ج. خود مرد مقصر است و اگر زن هم تمكين تام نكند، گناه‏كار است.

 

بستن لوله ‏هاى رحم زن

261. من مايل نيستم در آينده داراى فرزندى باشم آيا مى ‏توانم زنم را وادار كنم كه لوله‏ هايش را ببندد؟

ج. حرام است.

262. آيا بستن لوله رحم كه با اين كار فرد به طور كلى عقيم، مى ‏شود، با توجه به شيوع آن در جامعه، جايز است؟

ج. حرام است.

263. با علم به اين كه روش‏هاى جديد پيشگيرى جمعيت باعث عقيمى دايم مى ‏شود، استفاده از اين روش‏ها چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

264. كنترل جمعيت و راه‏هاى جلوگيرى از باردارى از نظر شرع، آيا ايرادى دارد؟

ج. جلوگيرى موقّت اگر مستلزم لمس يا نظر حرام نباشد، جايز است.

 

ميزان ناشزه شدن

265. با چند مرتبه تمكين نكردن، زن ناشزه مى ‏شود؟

ج. هر وقتى كه تمكين نكند، ناشزه است.

ناشزه حامله

266. اگر زن ناشزه حامله باشد، آيا از جهت حمل استحقاق نفقه دارد؟

ج. حملش نفقه دارد، بنابر احوط.

 

نشوز مرد

267. آيا حكم نشوز در مورد مرد نيز تحقّق دارد؟

ج. بله، زن حقّ شكايت نزد حاكم را دارد.

 

موجبات نشوز زن

268. آيا مخالفت كردن امر زوج در هر باب موجب نشوز است يا مخصوص استمتاعات جنسى است؟

ج. مخصوص به وجوه استمتاع و خروج از منزل است.

 

افراط مرد در جماع

269. اگر مرد در جماع افراط مى‏ كند، به طورى كه براى سلامتى زن يا شوهر مضرّ مى ‏باشد، آيا زن مى ‏تواند تمكين نكند؟

ج. در جايى كه خوف ضرر عقلايى باشد، مى ‏تواند تمكين نكند.

 

عدم تمكين در صورت ضعف

270. اگر زن داراى ضعف شديدى باشد و توان تمكين نداشته باشد، مى ‏تواند تمكين نكند؟

ج. مى ‏تواند.

 

اطاعت زن از شوهر در مورد نزديكى با ترس از قضا شدن نماز

271. وظيفه زن در قبال شوهرى كه تقاضاى جماع دارد، از طرفى غسل هم مقدور نيست و خوف قضا شدن نماز است، چيست؟

ج. بايد تمكين كند و با تيمم نماز بخواند.

 

رابطه نشوز با ارتباط نامشروع

272. آيا زنى كه با افراد نامحرم ارتباط نامشروع دارد، ناشزه محسوب مى ‏شود؟

ج. ارتباط، موجب نشوز نمى ‏شود.

 

اوامر زوج

273. اگر مرد به زن امر كند فلان شكل برايش آرايش كند، يا فلان لباس را در منزل بپوشد يا به نحو خاصّى نظافت كند، آيا زن بايد اطاعت كند؟ با توجّه به اين كه زن بايد منافيات را از خود دور كند؟

ج. بله، بر زن واجب است اجتناب از منفّرات.

 

افضا و حكم آن

274. افضا يعنى چه و حكم آن چيست؟

ج. به مورد 6 از مسأله ‏ى 1893 و مسأله‏ ى 1928 رساله رجوع شود.

 

انتقال نطفه يك زن به زن ديگر

275. مردى داراى دو همسر است. آيا مى ‏شود نطفه ‏ى مرد را با نطفه‏ ى همسر اوّل در خارج رحم تركيب كنند و در رحم زن دوّم قرار دهند؟

ج. اگر بدون لمس و نظر محرم باشد جايز است؛ ولى بچّه ملحق به صاحب نطفه است و در مورد زن دوّم هم بايد مراعات احتياط شود.

 

 

 

 

 

باردارى، سقط جنين، راه‏هاى جلوگيرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS