حقوق متقابل زن و شوهر

حقوق متقابل زن و شوهر

 

اطاعت زن از شوهر

176. اطاعت زن از شوهر در چه امورى واجب نيست؟

ج. فقط در امر استمتاعات و خروج از منزل واجب است.

 

محدوده اطاعت از شوهر

177. آيا اطاعت از شوهر در تمام امور حلال و شرعى واجب است يا فقط در مسايل مربوط به تمكين و مقاربت محدود مى ‏شود؟

ج. زنى كه عقد دايم شده، نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه او مى ‏خواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند.

 

گذشتن زن از حقوق خود

178. در صورتى كه در عقد ازدواج دايم، زوجه از حقوق خود تنازل كند (از حق مضاجعت، حق قسم، نفقه و ارث رفع يد كند)، آيا ازدواج صحيح است؟

ج. اگر شرط فقط گذشتن از حق باشد نه شرط عدم استحقاق، عقد و شرط صحيح است وگرنه فقط عقد صحيح است.

نشوز زن

179. عدم اطاعت زن از مرد در چه مواردى نشوز محسوب مى ‏گردد؟ در غير اين موارد آيا زن حق گرفتن نفقه را دارد؟

ج. عدم اطاعت زن در مورد بيرون رفتن از خانه و بهره جنسى مرد از او نشوز محسوب شده و زن گناه كار است و حق غذا، لباس، منزل و هم خوابى ندارد؛ ولى مهر او از بين نمى ‏رود.

 

خروج از منزل و صدق نشوز

180. اگر خانمى بدون رضايت و اجازه‏ ى شوهر از منزل خارج شود، تكليف او از لحاظ نماز و روزه چيست؟ آيا او ناشزه مى ‏شود؟

ج. ناشزه مى ‏شود و در سفر با اين خصوصيت، نمازش تمام و روزه‏اش واجب است.

 

عدم اذن براى انتقام

181. اگر مردى براى انتقام و اذيّت كردن زن خود به او اجازه ندهد كه از منزل خارج شود، آيا زن بايد اطاعت كند؟

ج. تا وقتى كه علم به رفع وجوب اطاعت از شوهر پيدا نكرده، بايد اطاعت كند.

 

حقوق زن و شوهر قبل از عروسى

182. آيا احكام مربوط به حقوق زن و شوهر در مدت زمان عقد، قبل از عروسى آنان نيز جارى است؟

ج. بله، جارى است.

 

اجازه زن در هر بار خروج از خانه

183. آيا زن هنگام خروج از خانه، در هر بار خروج بايد از شوهر اجازه بگيرد يا اگر از قراينى بداند كه شوهر راضى است، لازم نيست دوباره اجازه بگيرد؟

ج. علم به رضايت شوهر كافى است، بنابراين اگر شوهر راضى است، خروج مانع ندارد. (جهت توضيح بيشتر به مسأله‏ ى 18 از مسايل متفرقه رساله رجوع شود.)

 

اختلاف نظر بين پدر و شوهر

184. اگر در مسأله ‏اى، زن ناچار باشد از بين نظرات پدر و شوهرش يكى را انتخاب كند، اطاعت كدام يك لازم است؟

ج. اطاعت زن از شوهر، فقط در استمتاعات و خروج از خانه لازم است و هم‏چنين فقط ايذاى پدر حرام است، مثل مادر.

 

طلب اجرت در قبال كار در منزل

185. آيا زن مى ‏تواند در قبال كارهايى كه در منزل انجام مى ‏دهد، از شوهر خود طلب اجرت كند؟

ج. بله.

 

وجوب تمكين زن در هر شرايط

186. در ايام قاعدگى و يا بيمارى كه زن ميل و رغبتى به آميزش ندارد، آيا مرد مى ‏تواند از او تقاضاى نزديكى بنمايد (در صورت عدم دخول و رعايت مسايل شرعى) و در اين صورت آيا اطاعت از شوهر بر زن واجب است؟

ج. بله، واجب است.

 

آرايش زن براى شوهر

187. در صورت درخواست مرد، آيا آرايش زن براى شوهر واجب مى ‏شود؟

ج. بله، واجب مى ‏گردد.

عدم اجازه‏ ى شوهر به تحصيل و اشتغال زن

188. 1) در مواردى كه زن با كسب تحصيلات عاليه خواستار اشتغال در ادارات و خدمت به مردم است، لكن مورد مخالفت و نارضايتى شوهر واقع مى ‏شود، تكليف زن در اين موارد چيست؟

ج. خارج شدن زن بدون رضايت شوهر از منزل جايز نيست؛ مگر در امور واجب.

 

2) بر فرض لزوم تبعيّت از شوهر، آيا اين تبعيّت، ظلم و خيانت به زن و هم چنين جامعه‏ اى كه هزينه‏اى سنگين جهت تحصيلات زنان متحمّل شده نخواهد بود؟

ج. مراعات حكم فوق در مورد امور واجب، اشكال را برطرف مى‏كند.

 

شركت زن در مراسم دينى و سياسى

189. به اعمال دينى و مراسم مذهبى ـ مثل نماز جمعه و راهپيمايى ـ علاقه دارم، لكن شوهرم رضايت نمى‏دهد، تكليف من چيست؟

ج. نمى ‏توانيد برويد.

 

منع از درس خواندن زن

190. آيا شوهر مى ‏تواند از درس خواندن و يا كار كردن همسر خود ـ كه كارمند مى ‏باشد ـ جلوگيرى نمايد؟

ج. اگر با شرط خروج از منزل و اشتغال كارمندى ازدواج كرده، شوهر نمى ‏تواند مانع گردد. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‏ ى 18 از متفرقات رساله مراجعه شود.)

 

تحصيل در صورت دورى از خانواده

191. شخصى كه براى تحصيل در شهر ديگرى زندگى مى ‏كند و به دليل عدم امكانات مالى توانايى ندارد كه همسر و فرزندانش را نزد خود بياورد و اين امر چندين سال طول مى ‏كشد، در چنين صورتى تحصيل علم او چه حكمى دارد؟

ج. تحصيل علم برايش جايز است، ولى بايد نفقه زن و فرزندانش را بدهد.

 

به كار گيرى زن به اذن شوهر

192. چنان‏چه شوهر در موارد درس خواندن يا كار كردن نتواند مانع خروج همسر خويش از منزل شود، آيا مراكز ادارى مربوط شرعا مجاز به بكارگيرى و يا ادامه‏ى تحصيل همسر ايشان مى ‏باشند؟

ج. در موردى كه كمك او بر خروج صدق مى‏كند، شرعا مجاز نيستند.

 

مصرف حقوق بدون اجازه‏ ى شوهر

193. زن كارمندى است كه با اجازه‏ ى شوهر كار مى ‏كند و حقوق مى ‏گيرد. آيا مى ‏تواند حقوق خود را بدون اجازه‏ ى شوهر مصرف كند يا صدقه بدهد يا به كسى هديه بدهد؟ در تمام اين موارد اجازه ‏ى شوهر لازم است؟

ج. اجازه همسر لازم نيست.

 

مطالبه ‏ى اجرت از طرف زن

194. در عرف، معمول است كه زن كارهاى خانه را انجام مى‏دهد. آيا مى‏توان گفت زن و شوهر با توجّه به اين عرف به صورت ارتكازى، عقد را به اين مبنا انجام مى‏دهند كه زوجه در منزل كار كند؟ لذا زوجه جهت انجام كارهاى منزل آيا مزدى طلب‏كار نيست؟

ج. زن حق مطالبه ‏ى اجرت را دارد.

 

مجبور نمودن زن به كار منزل

195. آيا زن مى‏تواند در منزل وظايف خود را انجام ندهد، مثلاً غذا نپزد، خانه را مرتّب نكند؟ آيا مرد مى‏تواند زن را مجبور به انجام اين‏گونه امور نمايد؟

ج. نمى ‏تواند مجبور كند.

 

حكم كار خانم‏ها

196. حكم كار خانم‏ها در اجتماع چيست؟

ج. اصل كار آن‏ها با مراعات حجاب و وظايف شرعيّه‏ ى ديگر و عدم اختلاط مردها و زن‏ها مانع ندارد؛ ولى خارج شدن زن شوهردار از منزل، بايد با رضايت شوهر باشد، مگر ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد.

 

فعاليت زن در عرصه تعليم و تربيت

197. كار زن در مراكز تعليم و تربيت به صورت مختلط با اساتيد مرد ـ كه گاهى جلسات مشورتى مشترك منعقد مى ‏شود ـ چه حكمى دارد؟

ج. كار آقايان و خانم‏ها نبايد به گونه‏ اى باشد كه مختلط باشند و اگر از يكديگر مجزّا باشند و مفسده نباشد، بى ‏اشكال است.

 

شركت زن در امور اجتماعى

198. شركت زن در مجامع كارى، ادارى و امور اجتماعى جايز است يا نه؟

ج. در مجامع مردان شركت نكنند.

 

اشتغال زنان

199. اشتغال زنان در مواردى كه شغل آن‏ها صد در صد مورد نياز جامعه نيست (مثل ادارات) و نيز خانواده نياز مبرم به حقوق دريافتى آنان ندارند، (فقط به اين عنوان كه زن هم عضوى از خانواده و اجتماع است و بايد در مسايل روزمرّه دخيل باشد)، چه حكمى دارد؟

ج. كار كردن زن، مانعى ندارد؛ ولى بايد خارج شدن از خانه با رضايت شوهر باشد و از اختلاط و ارتباط با مردها پرهيز كند.

 

اختلاف در نحوه‏ى كار زن در خانه

200. مردى همسرش را طلاق داده است. زن مى ‏گويد: خدمات من در خانه تبرّعى نبوده، لذا مطالبه ‏ى اجرت‏المثل مى ‏كند. آيا ادّعاى زن قابل قبول است يا خير؟

ج. در صورت اعلام قبلى زن، مستحق اجرت‏المثل است و گرنه حمل بر تبرّع مى‏شود.

 

رسيدگى زن به پدر و مادر

201. با توجّه به نصّ قرآن كريم مبنى بر احسان نسبت به والدين، در صورت عدم رضايت و اذن شوهر، آيا زن مى‏ تواند بدون توجّه به اذن شوهر، براى رسيدگى به پدر و مادر از منزل خارج شود؟

ج. زن بايد براى خارج شدن از منزل رضايت شوهر را مراعات نمايد؛ مگر در واجباتى كه انجام آن‏ها متوقف بر خروج از منزل باشد.

 

خروج براى جلسه

202. اگر من بخواهم به خانه‏ ى خواهر يا مادر يا دوستم بروم، شوهرم سخت‏گيرى نم ى‏كند و حتّى گاه خوشحال مى ‏شود، ولى اگر بخواهم در جلسات مذهبى مثل جلسات سخنرانى، جمعه و جماعات بروم، سخت عصبانى شده و بد مى ‏گويد. با توجّه به اين كه واقعا اين كلاس‏ها براى من سازنده است، آيا مى ‏توانم به بهانه ‏ى رفتن به منزل مادر و... به آن جا بروم؟

ج. در غير واجبات، بايد با رضايت او از خانه خارج شويد و نبايد دروغ بگوييد.

خروج بدون اذن به مسجد

203. آيا زن مى ‏تواند بدون اجازه ‏ى شوهر، براى فراگيرى مسايل شرعى يا مسجد يا نماز جمعه يا مجالس مذهبى از خانه خارج شود؟

ج. تا وقتى كه وجوب بالفعل ندارد، نمى ‏تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود.

 

رانندگى و خريد زنان

204. رانندگى كردن و خريد رفتن زنان در مواقعى كه نياز و ضرورت تامّ نباشد، چه طور است؟

ج. اگر براى زنان باشد و فساد نداشته باشد مانع ندارد و از رانندگى، در غير موارد ضرورت اجتناب شود، چون معرضيّت براى مفسده دارد.

 

خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر

205. آيا در هر شرايطى، زن نبايد بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟

ج. بله، مگر براى انجام واجبات شرعيه. (توضيح بيشتر در مسأله ‏ى 18 از مسايل متفرقه رساله آمده است.)

 

تصرف در اموال همسر بدون اجازه

206. خرج كردن مال شوهر، بدون اجازه، چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

 

عدم پرداخت نفقه از سوى شوهر

207. آيا اگر مرد نفقه همسر خود را نپردازد، گناه‏كار است؟

ج. بله، گناه‏كار و مديون است.

كمك مالى شوهر به خانواده

208. آيا كمك مالى شوهر به خانواده‏ ى خويش ـ با توجه به درآمد كم خود ـ درست است؟

ج. نفقه ‏ى زوجه و نيز اقارب مقدّم است. (به توضيح مذكور در مسأله ‏ى 1989 رساله رجوع شود.)

 

پيروى زن از همسر در انتخاب پوشش

209. آيا زن در انتخاب پوشش، بايد مطيع همسر خود باشد؟

ج. در هر موردى كه مرتبط با حقوق او نيست، لازم نيست.

 

تعارض بين حكم والدين و شوهر

210. در مواردى كه بين حكم والدين و شوهر تباين و تضادّ حاكم است، وظيفه ‏ى زن تبعيّت از كدام است و كدام يك اولويّت دارد؟

ج. تبعيّت از حكم هيچ‏يك لازم نيست. بلى، خارج شدن زن از منزل بايد با اجازه ‏ى شوهر باشد و در استمتاعات بايد از شوهر اطاعت كند.

 

وظيفه زن در برابر شوهرى كه احكام دين را رعايت نمى ‏كند

211. وظيفه زن در قبال شوهرى كه ريش مى ‏تراشد و در مجالس عروسى شركت مى ‏كند و طبق احكام شرع رفتار نمى ‏كند، چيست؟

ج. اگر قدرت امر به معروف و نهى ‏ازمنكر دارد، با وجود شرايط، از هر راه ممكن او را امر به معروف و نهى ‏ازمنكر كند.

 

سهم زن در اموالى كه با مشاركت شوهر تهيه كرده ‏اند

212. سهم زن در مالكيت اموالى كه پا به پاى شوهرش به دست آورده ‏اند چيست؟

ج. اگر زن با شوهر در آن اموال شريك بوده، به اندازه ‏ى سهم خودش حق دارد.

تزاحم اعمال مستحبى با حقوق شوهر

213. در صورت تلاقى مستحبات با حقوق شوهر، وظيفه زن چيست؟

ج. در مواردى كه با حقوق واجبه ‏اش منافات داشته باشد، اطاعت از شوهر مقدم است.

 

تهيه مسكن وظيفه كيست؟

214. آيا تهيه مسكن وظيفه مرد است و آيا مرد مى ‏تواند از مسكن زن استفاده كند و آيا حق نفقه همسر قابل انتقال يا اسقاط است؟

ج. تهيه‏ ى مسكن از وظايف مرد است و حق نفقه قابل انتقال نيست، مگر آن را به چيزى مصالحه كنند و قابل اسقاط هم نيست، مگر اين كه زن از حقش بگذرد و مسكنى كه ملك زن است، در حكم ساير اموال او است.

 

مطالبه مرد از درآمد همسر

215. آيا مرد مى ‏تواند در مقابل كار زن در بيرون از خانه، چيزى از درآمد او را مطالبه كند؟

ج. خير، نمى ‏تواند بدون ملزم شرعى درآمد زن را مطالبه نمايد.

 

تعارض حق همسر با حق والدين

216. در تعارض بين حقوق شوهر و پدر و مادر كدام يك مقدم است.

ج. حقوق واجبه ‏ى همسر مقدم است.

 

انفاق زن از اموال شوهر

217. آيا زن مى‏ تواند بدون اجازه شوهر از اموال او انفاق كند؟

ج. خير، نمى ‏تواند.

نذر زن بدون اجازه شوهر

218. اگر زنى مالى بدون اجازه شوهر نذر بنمايد، چه حكمى دارد؟

ج. اجازه‏ ى شوهر در نذر زن بنابر احتياط واجب لازم است؛ ولى اگر بدون اذن او نذر كرد، بايد بنابر احتياط به نذرش عمل كند با وجود ساير شرايط صحّت نذر، مثل عدم منافات با حقوق زوج.

 

صدقه زن از پول خود بدون اذن شوهر

219. آيا زن مى ‏تواند از پول خودش صدقه بدهد؟

ج. مانعى ندارد.

 

درخواست شوهر از زن براى شركت در ميهمانى

220. اگر شوهر از زن بخواهد كه در مجالس عروسى و ميهمانى شركت كند، وظيفه‏ ى او چيست؟

ج. تكليف ندارد؛ ولى خوب است اگر خلاف شرعى در كار نباشد، به تقاضاى شوهر عمل كند.

 

درآمد زن و ندادن آن به شوهر

221. خانم من حقوقش را پس‏انداز مى‏ كند يا به پدر و مادرش مى ‏دهد و در خانه خرج نمى ‏كند، آيا چنين حقى دارد؟

ج. بله، دارد.

 

درآمد مستقل زن و مصرف آن

222. اگر زن درآمد مستقلى دارد، مى ‏تواند حقوق خود را بدون اذن شوهر خرج كند؟

ج. بله، مى ‏تواند.

دادن درآمد زن به شوهر

223. آيا من درآمدم را به شوهر بدهم يا اين كه آن‏ها را پس انداز نمايم و در موارد ضرورى به او كمك كنم؟

ج. اختيار با شما است.

 

پس گرفتن جهيزيه هنگام طلاق

224. اگر زن هنگام ازدواج، جهيزيه ‏اش را با پول مرد بخرد، هنگام طلاق مى ‏تواند جهيزيه را پس بگيرد؟

ج. اگر شوهر جهيزيه را تمليك او كرده، از باب رجوع در هبه جايز است، گر چه خلاف احتياط است.

 

اندازه مو بنا بر نظر شوهر

225. آيا اگر شوهر امر كند كه زن موهايش را كوتاه يا بلند بگذارد، اطاعت از او لازم است؟

ج. چون راجع به استمتاعات است، زن بايد اطاعت كند.

 

ممانعت از اشتغال زن

226. اگر كسى با زن كارمندى ازدواج كند، آيا پس از ازدواج مى ‏تواند از ادامه ‏ى اشتغال زن مانع شود؟

ج. تا وقتى كه ضمن عقد شرطى نشده باشد، مى ‏تواند مانع اشتغال زن شود.

 

فعاليت‏هاى اجتماعى زن بدون اجازه شوهر

227. آيا زن بدون اجازه شوهر مى ‏تواند براى فعاليت‏هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى از منزل خارج شود؟

ج. خير، نمى ‏تواند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS