احكام تعليم و تعلّم

احكام تعليم و تعلّم

 

يادگيرى احكام شغلى

722. آيا واجب است صاحبان مشاغل، احكام مربوط به شغل خود را ياد بگيرند؟ در صورت كوتاهى، آيا اشتغال آنان حرام است؟ و در اين صورت، آيا درآمد آنان مشروع مى  باشد؟

ج. تكليفا يادگيرى مسايل مورد ابتلاى در هر امرى واجب است، هر چند وضعا تا حرامى انجام نداده، درآمد آن حلال است.

 

يادگيرى مسايل دينى

723. يادگيرى اعتقادات و احكام، در چه محدوده  اى بر مكلف واجب است؟

ج. در اعتقادات حقّه، آن چه اعتقاد به آن ها لازم است، و در احكام هم هر چه معرضيت براى ابتلاى دارد.

 

يقين در اصول دين

724. راه هاى يقين به اصول دين كدام است؟

ج. نسبت به موارد و افراد متفاوت است.

ترك يادگيرى مسايل دينى

725. آيا انسان با ترك فراگيرى مسايل مورد ابتلاى خود گناهكار محسوب مى شود؟

ج. بله.

 

نهى پدر و مادر در تحصيل علم

726. اگر پدر و مادر فرزند خود را از تحصيل در رشته يا علم خاصى منع كرده و يا به تحصيل در رشته يا علمى امر نمايند، آيا اطاعت از آنان واجب است؟

ج. آن چه حرام است ايذاء و ناراحت كردن آن ها است كه مى توان با توجيه آن ها، آن را برطرف كرد.

 

727. اگر پدر و مادرى يا فقط پدر مخالف با تحصيل علوم دينى فرزند باشند و فرزند هم استعداد و علاقه داشته باشد، وظيفه چيست؟

ج. اگر نتوانست آنان را راضى نمايد روزى يك ساعت را درست و اساسى صرف تحصيل علوم دينى نمايد و به هر كار يا تحصيل مشروع ديگرى بپردازد كافى است و آنان حق مخالفت از واجب را ندازند.

 

تحصيل در حوزه يا دانشگاه

728. جوانى هستم كه مايلم در راه وظيفه و خدمت به مسلمين مشغول شوم و اكنون بين تحصيل در حوزه يا دانشگاه مردد مى  باشم، لطفا با توجه به نيازهاى كنونى كشور بفرماييد، كدام مسير را انتخاب نمايم كه رضايت امام زمان ـ عجّل  اللّه  تعالى  فرجه  الشّريف ـ را جلب كرده باشم؟

ج. تحصيل در حوزه به رضايت آن حضرت ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ نزديك تر است، ان شاءاللّه .

علوم دينى

729. آيا فراگيرى و تحصيل علوم دينى در شرايط كنونى جامعه، واجب كفايى است يا واجب عينى؟

ج. به مقدار مورد مبتلاى هر فردى در احكام شرعيه و اعتقادات، واجب عينى است و اضافه بر آن كفايى است، كه نسبت به افراد مستعدّ، با نبودن مجتهدين مورد نياز و كافى در جامعه، واجب عينى مى باشد.

 

ملاك در انتخاب رشته تحصيلى

730. ملاك و معيار شرعى در انتخاب و گزينش رشته تحصيلى، علاوه بر وجوب كفايى برخى علوم، چيست؟

ج. ملاك، شرعيّت آن رشته و شرعيّت مقدمات آن است.

 

تغيير رشته تحصيلى

731. اگر كسى به علوم دينى علاقه زيادى داشته باشد ولى به دلايلى در دانشگاه به تحصيل مشغول شده است، آيا ادامه تحصيل او در دانشگاه واجب است يا مى  تواند با انصراف از دانشگاه، علوم دينى را تحصيل نمايد؟

ج. بله، مى تواند انصراف دهد و به تحصيل علوم دينى بپردازد.

 

فلسفه و عرفان

732. آيا يادگيرى و آموزش فلسفه و عرفان در حوزه هاى علميه جايز است؟ در صورت تمحض افراد در چنين علومى استفاده آنان از شهريه چه حكمى دارد؟

ج. ميزان، استقلال در نظر و تمكّن تامّ در تشخيص حق از باطل است، پس بعد از محكم كردن مبانى اعتقادى ـ كه قابل شبهه و خدشه نباشد ـ ، تحصيل آن علوم جايز، بلكه نافع است و اگر تمحض در آن براى دفع شبهات اجانب و حفظ اعتقادات حقه باشد، گرفتن شهريه هم جايز است.

 

علم فقه براى طلاب

733. آيا فراگيرى علم فقه و مبادى آن تا درجه اجتهاد براى طلاب علوم دينى واجب عينى است؟ در صورت ترك آن و اشتغال در علوم حوزوى ديگر و يا اشتغال به تبليغ و يا تأليف، آيا گرفتن شهريه براى آنان جايز است؟

ج. فراگيرى علم فقه و مبادى آن تا درجه اجتهاد واجب كفايى است و گرفتن شهريه با اشتغالات ذكر شده، جايز است.

 

شهريّه طلاّب

734. برخى از طلاّب در رشته تخصّصى كلام حوزه علميّه مشغول تحصيل هستند، آن ها درس فقه و اصول نمى خوانند، آيا مجاز به دريافت شهريه مى  باشند؟

ج. اگر تحصيل آن ها در جهت تكفّل بخشى از نيازهاى حوزه علميّه و اهل ايمان است، مانعى  ندارد با فرض اين كه فقط تخصص در فقه و اصول را ترك نموده  اند.

 

علومى كه همه بايد ياد گيرند

735. منظور از علمى كه كسب آن بر همه واجب شده است، چيست؟

ج. علم به مسايل شرعيه  ى مورد ابتلا و علم اعتقادات لازم است، كه همان علم تقوا و يقين است.

 

رابطه نهى  ازمنكر با احترام مقام استاد

736. اگر استادى در كلاس منكرى را انجام داد و شرايط نهى ازمنكر فراهم بود، آيا حفظ حرمت و مقام استاد مقدم است يا بايد او را نهى ازمنكر كرد، هر چند مستلزم حرمتى به او باشد؟

ج. تاجايى كه ممكن است، به گونه  اى نهى  ازمنكر كند كه مستلزم بى  حرمتى به او نشود.

 

پرداخت كمك هزينه تحصيلى دانشگاه

737. در طول تحصيل مبلغى به عنوان كمك هزينه از دانشگاه دريافت نموده ام، اكنون دانشگاه آن مبلغ را مطالبه نموده است آيا بايد بپردازم؟ اگر به مستحق بدهم كفايت مى كند؟

ج. اگر به عنوان قرض يا با شروط خاصّى داده بوده، بايد به همان دانشگاه بازگردانده شود.

 

استفاده از خوابگاه بر خلاف مقررات

738. استفاده از خوابگاه دانشجويان به صورت ميهمان، اگر بر خلاف مقررات باشد، چگونه است، و حكم نماز و غسل هايى كه انجام داده چيست؟

ج. استفاده از خوابگاه دانشجويان جايز نيست و اگر ذمه  ى او به مالى مشغول شده باشد، بايد ادا كند؛ و نماز و غسل او در صورت جهل به حكم و يا فراموشى آن، صحيح است.

 

استفاده از رايانه يك دانشكده براى ديگران

739. استفاده از كامپيوتر دانشكده مهندسى براى ساير رشته  ها، اشكال دارد؟

ج. تابع مقررات آن دانشكده است.

 

علوم غريبه، جفر، نجوم، رمل و...

740. آيا تعليم و تعلم علوم غريبه هم چون جفر، نجوم و رمل، جايز است؟

ج. اشكالى ندارد.

حق الزحمه دانشجويان و كم كارى در آن

741. دانشجويان حق الزحمه اى را در قبال كار دانشجويى مى گيرند، چنان چه كمتر از ساعات مقرر كار كنند، چه حكمى دارد؟

ج. حرام و ضمان  آور است.

 

قبولى در دانشگاه از راه تقلب

742. من در امتحان ورودى دانشگاه با تقلب قبول شدم، آيا حقوقى كه در آينده دريافت مى  كنم اشكال خواهد داشت؟

ج. حرمت تقلب در امتحان، با حكم حقوق دريافتى در آينده رابطه  اى ندارد.

 

استفاده از بيت المال براى كسب علم

743. آيا از اموال بيت المال مى  توان در جهت كسب علم استفاده كرد؟

ج. با اجازه  ى حاكم شرع جايز است.

 

تحصيل زن در رشته پرستارى

744. آيا با وجود پرستار مرد و ملازم بودن پرستارى به لمس نامحرم، تحصيل زن در اين رشته جايز است؟

ج. اگر نتواند پرستار اختصاصى زنان باشد، جايز نيست.

 

تنبيه دانش  آموزان

745. لطفا بفرماييد تنبيه بدنى دانش  آموزان، بعد از نصيحت كردن وحرف زدن براى ننوشتن تمرين يا درس نخواندن يا ادب وغيره، صحيح است؟

ج. با پرهيز از تنبيه ى كه موجب ديه است، احتياط در اجازه گرفتن از ولىّ است.

خريدارى وسايل از پول دريافتى براى تحصيل

746. آيا با پولى كه پدر و مادرم بابت مخارج تحصيلى به من مى  پردازند، مى توانم وسايل زندگى براى آينده  ام خريدارى نمايم؟

ج. اگر فقط به شرط و عنوان تحصيل داده  اند، جايز نيست.

 

وجوب تحصيل علوم اسلامى و اجتهاد براى زنان

747. آيا زن مى  تواند علوم اسلامى را تحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟

ج. اجتهاد بر هر متمكّن واجب كفايى است، مرد باشد يا زن و گاهى عينى هم مى  شود.

748. شركت يك خانم مسلمان متديّن در مراكز آموزشى و دانشكده  ها جهت تعليم و تعلّم، در صورتى كه اكثر اساتيد مرد هستند و در كلاس ها اغلب خانم ها حجاب ندارند، چه صورت دارد؟

ج. اختلاط مرد و زن جايز نيست.

 

تدريس مرد در دبيرستان دخترانه

749. تدريس اساتيد مرد در مدارس راهنمايى يا دبيرستان دخترانه چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

تدريس مرد براى زنان

750. عدّه  اى بر اين باورند كه اساتيد مرد به جهت حفظ مسايل شرعى و دورى از تهمت، نبايستى در كلاس خانم ها شركت نمايند. تدريس آقايان براى خانم ها شرعا چه حكمى دارد؟ آيا خانم ها مى  توانند از دروس خصوصى آقايان استفاده نمايند؟

ج. اگر جهات شرعيّه را مراعات نمايند و در معرض فتنه و فساد نباشند، مانعى ندارد.

تحصيل در كنار جنس مخالف

751. قد يوضع الطالب فى مجموعة كلها من النساء او العكس فهل فى هذا محذور شرعى بالنسبة للطالب ذكرا أو أنثى مع ان الانسحاب من المجموعة يعود بالضرر على الطالب كالتأخر فى التخرج؟

ج. هذا موظّف بترك النّظر و هى موظّفة بالاحتجاب مع المحافظه على عدم اختلاط الرجال و النساء.

 

صحبت درسى زن و مرد نامحرم

752. ما هو الحكم المحادثة و المذاكرة بين الطالب و الطالبة فى الشؤون الدراسية؟

ج. الأولى رعاية الإحتياط بإيقاع ذلك عند النّاس حتّى لا يحتمل فيه شى ء.

 

حدّ شرعى تحصيل بانوان

753. زنى كه مى  خواهد به تحصيل خود ادامه دهد كه بعدها شغلى حلال انتخاب كند، ولى فعلاً ادامه  ى تحصيل ملازم با اين است كه با نامحرم روبرو شود، مثلاً نزد مرد نامحرم درس بخواند يا اين كه با مردها در يك كلاس باشند، جايز است؟

ج. در صورتى كه تحصيل واجب نباشد و قدرت بر حفظ حجاب نباشد، جايز نيست. و اگر واجب باشد، با حفظ حجاب بر مراتب ضرورت اكتفا مى  شود.

 

صداى خنده خانم ها در محيط درس

754. صداى خنده خانم ها در جايى (مانند كلاس درس) كه تعداد آقايان بيشتر از خانم ها باشد، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

تدريس به شاگرد بهايى

755. آيا تدريس به شاگرد بهايى اشكال دارد؟

ج. اگر به نحوى سبب تقويت حزب او مى شود، جايز نيست.

 

تقلب در زندگى اجتماعى

756. تقلب در امتحان و صف نانوايى و اتوبوس، چه حكمى دارد؟

ج. در صورت تضييع حق شرعى ديگران جايز نيست.

 

اختلاط زن و مرد در تحصيل

757. ان بناء المستقبل للفرد و للمجتمع يتوقف اليوم على الدراسة الجامعية غالبا، و لكن الصفوف الجامعية مختلطة بين الرّجال و النّساء، فما هو الموقف الشرعى للشابّ والشابّة من دخول الجامعة؟

ج. لابدّ من التّفريق بين مجالس النّساء أو رعاية الاحتجاب فى مجالسهم، فان لم يكن شى ء من ذلك فالدّراسة عند المحارم فى المجالس الخاصّة.

 

مباحثه علمى با جنس مخالف

758. آيا سخن گفتن و مباحثه علمى با جنس مخالف در صورت رعايت حجاب و بدون قصد ريبه جايز است؟

ج. حتما بايد محل نشستن زنان از مردان جدا باشد و يا در كلاس ها، پرده اى بين آنان حايل قرار گيرد، در غير اين صورت دختران بايد نزد محارم خود به صورت خصوصى تحصيل نمايند.

 

علم نجوم و خبر از اتفاقات

759. در صورتى كه منجم با استفاده از معادلات و محاسبات نجومى، خسوف و كسوف و يا اتفاقات و حوادثى را در آينده پيش بينى نمايد، اشكال شرعى دارد؟

ج. در صورتى كه خبر از نتايج قواعد و معادلات نجومى بدهد، نه از واقع، بدون اشكال است.

 

تعليم و تعلم براى بانوان

760. آيا تمام احكام تعليم و تعلم كه براى مردان وجود دارد، براى بانوان نيز هست؟

ج. خير، موارد آن مختلف است.

 

اجازه از شوهر براى تحصيل

761. آيا زن براى تحصيل بايد از شوهر خود اجازه بگيرد؟ اگر تحصيل او با حقوق شوهر منافات نداشته باشد، آيا شوهر حق نهى كردن زن از تحصيل را دارد؟

ج. اگر با حقوق شوهر هيچ منافاتى نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه هم نباشد، اجازه واجب نيست و شوهر هم حق منع ندارد.

762. آيا زن براى يادگيرى مسايل شرعى و دينى مى تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؟

ج. اگر مى  تواند بدون خروج از منزل با مطالعه يا تعليم از شوهر و مانند آن ياد بگيرد، نمى  تواند بدون اجازه خارج شود.

آموزش رانندگى براى زنان

763. آيا زن با حفظ حجاب و حدود اسلامى مى  تواند نزد مرد اجنبى آموزش رانندگى ببيند؟

ج. با فرض معرضيّت براى تعقّب يا معيّت حرام نمى  تواند.

 

شيوه  هاى آموزش احكام

764. گاهى مربّيان براى آموزش احكام و مسايل شرعى يا معارف دينى نوجوانان در مدارس، از برخى شيوه  ها كه همراه با نوعى بدآموزى مى  باشد، استفاده مى  كنند. مثلاً نماز را به «تلفن به خدا» تشبيه مى  كنند؛ آيا چنين شيوه  هايى جايز است؟

ج. اگر نيّت بدى نداشته باشند و فقط تشبيه باشد، اشكال ندارد.

 

خريد و فروش و خواندن كتاب هاى گمراه كننده

765. خريد و فروش و خواندن بعضى از كتب و روزنامه  ها و... كه در آن به مقدسات اسلام توهين شده است و يا گمراه كننده است، چه وجه ى دارد و در چه صورتى جايز مى  باشد؟

ج. جايز نيست، مگر براى كسانى كه توانايى دفع و ردّ مطالب آن ها را داشته باشند كه براى اين منظور نگهدارى آن براى آنان بدون اشكال است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS