خريد و فروش طلا و زرگرى

خريد و فروش طلا و زرگرى

 

معامله  ى طلا

676. زرگرها در مقابل ساخت و تبديل شمش به زيورآلات، مزدى معيّن مى پردازند، سپس همان طلاى ساخته شده را در مقابل وزن مساوى از طلاى شمش، با اضافه ى اجرت ساخت بيشتر به ديگرى مى  فروشند، آيا چنين معامله اى صحيح است؟

ج. اگر ثمن معامله پول باشد، يا اجرت ساخت را جداگانه بدون ارتباط به عوضين معامله بگيرد، اشكال ندارد.

 

مزد گرفتن براى ساختن طلا

677. گاهى اوقات مشترى طلاى نساخته را به طلاساز مى  دهد تا برايش بسازد. بعدا طلاساز همان مقدار طلا را از حيث وزن، طلا مى سازد و به اضافه مزد عمل پس مى دهد. آيا اين كار حلال است يا ربا محسوب مى  شود؟

ج. اگر آن طلاى غير معمول را به همان مقدار از طلاى معمول با اضافه معامله كنند، ربا و حرام است و اگر دو معامله باشد كه طلاى نساخته را بفروشند و بعد طلاى ساخته را با قيمت بيشترى بخرند، اين اشكال ندارد و طلاساز مى  تواند از مشترى اين وكالت را بگيرد كه از طرف او اين دو معامله را انجام دهد.

 

مبادله طلا با طلا

678. فروش طلا به طلا به صورت نقد و گرفتن اجرت ساخت، چه وجهى دارد؟ فروش طلا به طلا به صورت نسيه و مدت دار، چه حكمى دارد؟

ج. اگر عوضين قيمت شود و در حقيقت دو معامله انجام شود، هر دو نحو صحيح است، اما اگر يك معامله باشد، لازم است هم نقد باشد و هم مساوى بودن اجرت اضافى و نيز در مجلس عقد تقابض صورت گيرد.

 

فروش مدت  دار طلا

679. آيا فروش طلا به صورت مدت دار اشكال دارد؟ به طور كلى شغل طلا فروشى و طلاسازى در اسلام چه حكمى دارد؟

ج. اگر به ازاى طلا نباشد اشكال ندارد؛ و با رعايت موازين شرعى، اين شغل حلال است.

 

ساختن طلاى مردانه

680. ساختن طلا جهت استفاده  ى مردان چه حكمى دارد؟

ج. چنان چه اختصاصى مردان باشد، حرام است.

 

خريد و فروش طلا با طلا

681. اگر طلايى به قيمت ارزان تر از طلاى هم وزن خود خريده شود، چه حكمى دارد؟ در صورت راضى بودن طرفين چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

خريد و فروش انگشتر طلاى مردانه

682. خريد و فروش انگشتر طلاى زرد مردانه كه فقط مورد استفاده  ى مردان قرار مى گيرد، باطل است يا فقط حرام مى  باشد؟

ج. معامله با علم به انحصار فايده در حرام، باطل است و در صورتى كه منفعت حلالى دارد، بايد مقصوده باشد و خريدار اگر انگشترى را گرفته، نسبت به ماده  ى انگشترى (طلا) ضامن است.

 

 

 

 

 

خريد و فروش كالاى ممنوع و قاچاق كالا

 

683. حكم خريد و فروش كالاى ممنوعه (به لحاظ قانونى) ـ مانند اجناس قاچاق ـ چيست؟

ج. چون موجب قرار گرفتن در معرض خطر و ضرر است، تكليفا جايز نيست، اگرچه وضعا صحيح است.

684. احتراما، خواهشمند است نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل اعلام فرماييد:

1) فروش فرآورده  هاى دريا مانند ماهى، ميگو، خاويار و... به صورت قاچاقى؛

2) فروش فراورده  هاى نفتى مانند نفت، بنزين، گازوييل به صورت قاچاقى؛

3) خريد و فروش اموال تاريخى و فرهنگى و عتيقه به صورت قاچاقى؛

ج. جايز نيست، زيرا در معرض خطر و ضرر است و در مواردى كه براى مسلمين مضرّ است تكليفا جايز نيست، اگرچه هر مورد وضعا، تابع شروط شرعيه همان مورد است، واللّه  العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS