چهل حديث ميهمانى خداوند

چهل حديث ميهمانى خداوند

رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم : حاجيان و عمره بجاى آورندگان، ميهمانان خدايند، خداوند آنان را دعوت نمود، پس او را اجابت نمودند، و از خداوند درخواست نمودند و او آنان را عطا نمود.
امام صادق عليه السلام : حج كننده و بجا آورنده عمره، ميهمانان خدا هستند اگر چيزى از او طلب كنند، بدانها ارزانى مى دارد؛ و اگر او را بخوانند، پاسخشان گويد؛ و اگر شفاعت كنند، شفاعتشان را مى پذيرد؛ و اگر سكوت كنند (چيزى نخواهند) خود بدان ها عطا مى فرمايد و در عوض هر درهم، هزار هزار درهم پاداش داده مى شوند.

اهميت حج
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : طواف خانه خدا و سعى صفا و مروه و رمى جمرات، قرار داده شده تا ياد خداوند به پا داشته شود.
امام باقر عليه السلام : اسلام بر پنج چيز بنا شده است: نماز و زكات و حج و روزه و ولايت.

پاداش حج
رسول گرامى صلى الله عليه و آله وسلم : براى حجِ نيكو، پاداشى جز بهشت نيست.

آثار حج
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : هر كس كه براى حج به راه افتد و [فقط [خدا را قصد نموده باشد، هر آئينه خداوند هر گناهى كه قبلاً انجام داده يا بعدا انجام مى دهد، مى بخشد و شفاعتش براى هر كس كه براى او دعا كند، پذيرفته مى شود.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : حجّ بجاى آوريد، زيرا كه حج گناهان را مى شويد چونان كه آب پليدى را.
امام صادق صلى الله عليه و آله وسلم : حج و عمره دو بازار از بازارهاى آخرتند؛ و هر كس آن دو را بجا آورد، در جوار خداست. اگر به آنچه آرزو دارد (انجام حج و عمره) دست يابد، خداوند او را مى بخشد؛ و اگر اجل او را مهلت ندهد، پاداش او بر خداست.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : هر كس خواهان دنيا و آخرت است، ديدار اين خانه (كعبه) را، قصد كند؛ و هر كس از مكه بازگردد و بر حج در سال آينده عزم داشته باشد، به عمرش افزون گردد.
هر كس براى حج يا عمره از خانه اش بيرون آيد، به هر قدمى كه بر مى دارد و بر مى نهد چنان كه برگ از درختان فرو مى ريزد، گناهان از بدنش فرو مى ريزد؛ پس هنگامى كه به مدينه وارد گردد و با سلام با من مصافحه كند، ملائكه با سلام با او مصافحه مى نمايند؛ و چون به ذوالحليفه (محدوده مسجد شجره) در آيد و غسل نمايد، خداوند او را از گناهان پاكيزه مى سازد؛ و وقتى دو جامه احرام نو بر تن كند، خداوند حسنات را بر وى تازه كند؛ و وقتى كه «لبيك اللّهم لبيك» بگويد، پروردگار او را با «لبيّك و سَعْدَيْك» پاسخ مى گويد [و مى فرمايد [«كلامت را مى شنوم و تو را مى نگرم»؛ پس هنگامى كه به مكه داخل شود و طواف نمايد و بين صفا و مروه سعى كند، خداوند پيوسته خيرات را بر وى عطا كند؛ و هنگامى كه در عرفات به وقوف پردازد و فرياد ناله ها به نيازها، برخيزد، خداوند به وسيله ايشان بر ملائكه اش مباهات مى نمايد و مى فرمايد: «اى فرشتگان من و اى ساكنان آسمانهاى من، آيا بر بندگانم نمى نگريد كه چگونه از راه هاى دور، ژوليده و غبار آلوده نزد من آمده اند، مالهايشان را (در اين راه) صرف نموده اند و بدنهايشان را در رنج افكنده اند، سوگند به عزت و جلالم سوگند كه گناه كارشان را به نيكوكارشان، مى بخشم و آنان را از گناهان به در مى آورم مانند روزى كه از مادر زاده شده اند؛ پس هنگامى كه جمرات را رمى كنند و سرهايشان را بتراشند و خانه (كعبه) را زيارت كنند، فرياد كننده اى از درون عرش فرياد بر مى كشد: «باز گرديد؛ شما بخشيده شديد؛ عمل را از سر گيريد».
رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم : كسى كه حج بجاى مى آورد، در رفت و بازگشت، در ضمانت خداى عزوجلّ است؛ پس اگر در سفرش رنج يا سختى بدو رسد، گناهانش به وسيله آن بخشيده مى شود و به هر قدمى كه بر مى دارد، هزار درجه در بهشت به او عطا مى شود؛ و به هر قطره اى از باران كه به او اصابت مى نمايد، پاداش شهيد برايش منظور مى گردد.

آداب حج
امام صادق عليه السلام : هرگاه اراده حج نمودى، پس قلبت را براى خداوند (عزوجل) قبل از سفر، از هر مشغول كننده اى و تاريكىِ هر حجابى، پاكيزه كن و همه امورت را به آفريننده ات واگذار، و در همه حركات و
سكنات، بر او توكل كن؛ و بر قضا و حكم و تقدير او تسليم شو؛ و دنيا و راحتى و مخلوقين را واگذار؛ و حقوقى كه از مخلوقين بر عهده تو است ادا كن؛ و بر توشه و وسيله مسافرتت و نيز ياران و نيرو و جوانى و مال خود، اعتماد مكن كه چه بسا اينان براى تو دشمن و موجب نابودى تو گردند؛ هر كس ادعاى رضايت خداوند نمايد و بر غير او اعتماد كند، خداوند آن [غير] را براى او دشمن و وبال قرار مى دهد تا بداند نه براى او و نه براى ديگرى، هيچ نيرو و چاره اى نيست مگر با نگهدارى خداوند متعال و توفيق او.
و آنگاه آماده شو به گونه آمادگى كسى كه اميد بازگشت ندارد؛ و [باديگران] نيك معاشرت كن؛ و وقتهاى نمازهاى واجب و سنت هاى پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم را پاس دار و نيز بر ادب و بردبارى و صبر و شكرگذارى و مهربانى و سخاوت و بخشش توشه، در همه اوقات [محافظت نما.]
سپس با آب توبه خالصانه، خودت را از گناهان بشوى؛ و لباس راستى و صفا و خضوع و خشوع را بر تن نماى؛ و بر هر چيز كه تو را از ياد خداى (عزوجل) باز مى دارد و از بندگيش مانع مى گردد، مُحرِم شو.
اجابت (تلبيه) گوى به گونه اجابتى صاف و خالص و پاكيزه براى خداوند (عزوجلّ) در حالى كه به ريسمان محكم (الهى) چنگ زده اى.
و با قلبت همراه فرشتگان اطراف عرش، طواف كن همان گونه كه با جسمت با مسلمين در گرد كعبه طواف مى كنى.
و از ترس هواى نفست و به خاطر دورى جستن از تمامى نيرو و توان خود، هروله كن.
آنگاه از غفلت ها و لغزشهايت با خارج شدنت به سوى «منى» بيرون شو و آنچه را كه بر تو حلال نيست و سزاوار آن نيستى «تمنّى» مكن و در عرفات به خطاهايت اعتراف كن و پيمانى را كه نزد خداوند بر يگانگى او بسته اى، در مزدلفه (مشعرالحرام) تجديد كن و به سوى او تقرب جوى و تقواى او را پيشه كن؛ و همچنانكه بر كوه (جبل الرحمه) بالا مى روى با روح خود به سوى ملأ اعلى بالا رو؛ و گلوى هوا و طمع را هنگام قربانى نمودن، بِبُر و شهوت ها و پستى ها و خسّت ها و كارهاى ناپسند را هنگام رمى جمرات، پرتاب كن؛ و عيبهاى آشكار و نهان را با حلق موى، از بيخ بركن؛ و با داخل شدن در حرم، در امان خداوند متعال و حمايت و پوشش و حفظ و سرپرستى او، داخل شو و خانه (كعبه) را در حالى كه به بزرگداشت و تعظيم صاحب آن (خانه) و شناخت و عظمت و سلطنت او مشغولى، طواف كن و حَجَر را از روى رضايت به قسمت او و با خضوع براى عظمتش، ببوس؛ و از غير او با طوافِ وداع، خداحافظى كن و روح و درون خود را براى ديدار خداوند در روز ملاقات، با ايستادنت بر [كوه[ صفا، پاكسازى كن؛ و در مَروه با فانى نمودن صفاتت (در خداوند)؛ براى خداوند با مُروّت باش و بر شرط حج خود و وفاى به عهدى كه برآن با پروردگارت پيمان بسته اى، و او را اجابت نموده اى تا روز قيامت استوار باش.
و بدان كه خداوند متعال، حج را واجب نساخت و آن را در ميان همه عبادات بافرموده اش «وللّه  على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا»به خودش مخصوص نساخت، و سنّتى را در ميان مناسك بر پيامبرش تشريع ننمود، مگر براى آمادگى و اشاره به مرگ و قبر و بعث و قيامت.

اخلاص در حج
امام صادق عليه السلام : حج بر دو گونه است: حج براى خدا و حج براى مردم؛ پس كسى كه براى خدا حج كند، پاداش او در نزد خدا بهشت است؛ و هر كس براى مردم حج كند، پاداش او روز قيامت بر مردم است.
هر كس كه براى خدا حج بجا آورد و قصد ريا و شهرت طلبى، نداشته باشد، خداوند حتما او را مى آمرزد.

نشانه قبولى حج
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : نشانه قبولى حج آن است كه عبد گناهانى را كه انجام مى داده، ترك نمايد.

ثواب ختم قرآن در مكه
امام زين العابدين عليه السلام : هر كس قرآن را در مكه ختم كند، نمى ميرد تا اينكه پيامبر خدا را ببيند و جايگاهش را در بهشت رؤيت نمايد.

نور حج
امام صادق عليه السلام :حج گزار مادامى كه به گناه آلوده نشده،نور حج همراه اوست.

حجرالاسود
حجر [الاسود] به منزله دست راست خداوند در روى زمين است، پس كسى كه دستش را بر آن كشد، هر آينه با خداوند بيعت نموده كه او را نافرمانى نكند.

نگاه به كعبه معظمه
امام على عليه السلام : هنگامى كه براى حج، به سوى خانه خدا روانه شديد، به خانه كعبه زياد بنگريد، زيرا صد و بيست رحمت خدا در كنار خانه اش مى باشد: شصت رحمت براى طواف كنندگان و چهل رحمت براى نمازگزاران، و بيست رحمت براى نگاه كنندگان (به خانه).
امام صادق عليه السلام :كسى كه به كعبه بنگرد، پيوسته براى او نيكى نوشته مى شود و گناه از او محو مى شود تا زمانى كه نگاهش را از آن برگيرد.
امام صادق عليه السلام : كسى كه با معرفت به كعبه بنگرد و حق و حرمت ما را چنان كه حرمت كعبه را مى شناسد، دريابد، خداوند گناهانش را مى بخشد و اندوه دنيا و آخرتش را كفايت فرمايد.

ثواب نماز در مسجدالحرام و مسجدالنبى
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : يك نماز در مسجد الحرام، برابر با صد هزار نماز؛ و يك نماز در مسجد من،برابر با هزار نماز است؛ و در بيت المقدس، برابر با پانصد نماز است.
امام صادق عليه السلام : در اين مسجد (مسجد النبى صلى الله عليه و آله وسلم ) هر قدر مى توانيد زياد نماز بخوانيد، كه تحقيقاً براى شما بهتر است و بدانيد كه گاه انسان در امر دنيا زيرك است و مى گويند فلانى چقدر زيرك است، پس چگونه است كسى كه در امر آخرتش زيرك باشد.

ذكر گفتن در حال حج
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : حج گزار هيچ تسبيح و تهليل(1) و تكبيرى نمى گويد مگر آن كه به سبب آنها بشارتى دريافت مى دارد.

ترك حج
امام صادق عليه السلام : در ترك حج، هيچ خير و خوبى نيست.
ابو سعيد [مى گويد] از امام صادق عليه السلام از تفسير فرمايش خداوند متعال «من كان فى هذه اعمى فهو فى الآخرة اعمى و اضلّ سبيلا» سؤال كردم [آن حضرت] فرمودند: او كسى است كه حج را ـ يعنى حَجّة الاسلام ـ به تأخير مى اندازد تا مرگ او را دريابد.

ثواب طواف و نماز آن
امام باقر عليه السلام : هيچ بنده با ايمانى نيست كه گرد اين خانه هفت بار، بگردد (طواف كند) و دو ركعت نماز بخواند و طواف و نماز آن را نيكو بجا آورد مگر آنكه خداوند او را ببخشد.

مغفرت در عرفات
پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم : در ميان گناهان، گناهانى است كه بخشيده نمى شوند مگر در عرفات.

خصلت هاى لازم در سفر حج
امام باقر عليه السلام : چه بهره اى برد كسى كه اين راه را بپيمايد اگر سه خصلت در او نباشد: تقوايى كه او را از نافرمانى هاى خداوند، مانع شود، و بردباريى كه به وسيله آن بر غضبش چيره آيد، و معاشرت نيكو با همراهان خود.

كمك به همراهان
شخصى گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: هنگامى كه ما به مكه مى رسيم، همراهانم به طواف مى پردازند و مرا وا مى نهند تا وسايلشان را نگهدارى نمايم، ايشان فرمود: تو پاداشت از آنان بيشتر است.

ديدار و مصافحه با حاجى
امام زين العابدين عليه السلام : بر حاجى و عمره كننده به سلام و مصافحه مبادرت كنيد قبل از آنكه با گناهان آميخته شوند.
امام صادق عليه السلام : كسى كه حج كننده اى را ملاقات نمايد و با او مصافحه كند، مانند كسى است كه حجرالاسود را استلام كرده است.

كمك و رسيدگى به خانواده حاجى
امام سجاد عليه السلام : هر كس در غياب حج گزار، به خانواده و اموال او رسيدگى كند، پاداشى چون حج گزار دارد حتى به گونه اى كه گويى سنگ هاى كعبه را استلام نموده است.

ثواب عمره
رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم : بدان كه عمره، حج اصغر است و همانا يك عمره برتر است از دنيا و آن چه در اوست و حج، برتر از عمره است.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : پاداش حج بهشت است، و عمره كفّاره هر گناهى است.
رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم : هر كسى براى عمره خارج گردد پس مرگ او را دريابد، براى او پاداش عمره كننده تا روز قيامت، نوشته مى شود.

زيارت مدينه منوّره
شخصى از امام محمد باقر عليه السلام سؤال نمود كه آيا ابتدا به مدينه روم يا مكّه؟ ايشان فرمود: از مكه آغاز كن و به مدينه پايان بخش كه اين گونه برتر است.
رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم : هر كس حج بجا آورد و پس از آن قبر مرا ـ بعد از رحلتم ـ زيارت كند مانند كسى است كه مرا در حال زندگانى، زيارت كرده باشد.
پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله وسلم : اى على كسى كه مرا در حال حياتم يا در مماتم زيارت كند، يا تو را در حال حياتت يا در ممات زيارت كند، يا دو پسر تو را در حياتشان يا در مماتشان زيارت كند، براى او ضامن مى شوم در روز قيامت كه او را از هراسها و سختى هاى قيامت نجات دهم تا او را در رتبه خودم با خودم همراه سازم.
[راوى مى گويد] كه به امام باقر عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم كسى كه با قصد به زيارت رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم رود، چه پاداشى دارد؟ فرمود: براى او بهشت است.
زيد شحّام گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: چه ثوابى است براى كسى كه زيارت كند يكى از شما را؟ فرمود: مانند كسى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم را زيارت نموده باشد.
امام صادق عليه السلام : حضرت فاطمه عليهاالسلام در هر صبح شنبه به زيارت قبور شهدا مى رفت و سپس نزد قبر حمزه مى آمد و براى او طلب رحمت و آمرزش مى نمود.

1 ـ تسبيح يعنى سبحان اللّه  و تهليل يعنى لا اله الا اللّه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS