نماز عيد فطر و قربان

« نماز عيد فطر و قربان »
    نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود، و در زمان ما كه امام عليه السلام غايب است، بنا بر اظهر مستحب مى باشد.
    « 15 » محل دو خطبه در نماز عيد فطر و قربان بعد از نماز است و هرخطبه بنا بر احوط بايد مشتمل بر همان چيزهايى باشد كه خطبه جمعه مشتمل بر آن است ، يعنى : حمد و ثناى الهى و شهادتين و سفارش به تقوى و قرائت سوره كوتاه قرآن و نشستن امام بين دو خطبه .
    « 16 » در صورتى كه عيد فطر بعد از ظهر ثابت شود، بعيد نيست كه نماز عيد فطر به جماعت در فرداى آن روز، بعد از طلوع آفتاب و قبل از ظهر، به اميد مطلوبيّت، بدون قصد قضا مستحب باشد.
    « 17 » وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر.
    « 18 » مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و بعد از آن قربانى كنند و از گوشت قربانى قدرى بخورند، ولى در عيد فطر مستحب است، بعد از بلند شدن خورشيد افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند، بعد نماز عيد را بخوانند.
    « 19 » نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه نمازگزار در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بنابر احوط پنج تكبير مى گويد و بعد از هر تكبير يك قنوت مى خواند و بعد از قنوت پنجم تكبير ديگرى مى گويد و به ركوع مى رود و دو سجده بجا مى آورد و برمى خيزد، و در ركعت دوم بعد از حمد و سوره چهار تكبير مى گويد و بعد از هر تكبير قنوت مى خواند و تكبير پنجم را مى گويد و به ركوع مى رود و بعد از ركوع دو سجده بجا مى آورد و تشهد مى خواند و نماز را سلام مى دهد.
    « 20 » در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است ولى بهتر است اين دعا را به قصد اميد ثواب بخوانند :
    « اَللّهُمَّ اَهْلَ الْكِبْرياءِ وَ الْعَظَمَةِ ، وَ اَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَروتِ ، وَ اَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَ اَهْلَ التَّقْوى وَ الْمَغْفِرَةِ ، أَسألُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَوْمِ ، الَّذي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عيدا ، وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللّه عَلَيْهِ وَ آلهِ ذُخْرا وَ شَرَفَا وَ كَرامَةً وَ مَزِيدا ، اَن تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ اَنْ تُدْخِلَني في كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدا وَ آلَ مُحَمَّدٍ ، وَ اَن تُخْرِجَني مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدا وَ آلَ مُحَمَّدٍ ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِم ، اَللّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ بِهِ عِبادُكَ الْصّالِحُونَ ، وَ اَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الْمُخْلَصُوْنَ » .

    « 21 » مستحب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت را بلند بخواند.
    « 22 » نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس ( سوره 91 ) و در ركعت دوم سوره غاشيه ( سوره 88 ) و يا به عكس ، را بخوانند ، يا در ركعت اول سوره اعلى ( سوره 87 ) و در ركعت دوم سوره شمس يا به عكس ، را بخوانند .
    « 23 » مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در حال گفتن تكبيرها دست ها را بلند كنند .
    « 24 » شب عيد فطر بعد از نماز مغرب و عشاء و روز عيد بعد از نماز صبح و نيز بعد از نماز عيد فطر مستحب است اين تكبيرها را بگويد : « اَللّه اَكبَرُ ، اَللّه اَكبَرُ ، لااِلهَ اِلاَّ اللّه وَ اللّه اَكبَر ، وَ للّه الْحَمْدُ عَلى ما هَدانا ، وَ الْحَمْدُ للّه عَلى ما اَبْلانا .
    « 25 » مستحب است در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، اين تكبيرها را بگويد : « اَللّه اَكْبَرُ ، اَللّه اَكْبَرُ ، لااِلهَ اِلاَّ اللّه و اَللّه اَكْبَرُ ، اَللّه اَكْبَرُ وَ للّه الْحَمْدُ ، اَللّه اَكْبَرُ عَلى ما هَدانا ، اَللّه اَكبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِن بَهِيمَةِ الاَْنعامِ ، ولى اگر عيد قربان را در منى باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز، كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذيحجّه است، اين تكبيرها را بگويد.
    « 26 » مستحب است نماز عيد را زير آسمان بخواند.
    « 27 » اگر در تكبيرهاى نماز و قنوت هاى آن شك كند اگر از محل آن تـجاوز نـكرده است بنا را بر كمتر بگذارد و اگر بعد معلوم شد كه گفته بوده اشكال ندارد، و اگر در حال قنوت شك كرد كه تكبير گفته يا نه، بنابراظهر به اين شك اعتنا نكند.
    « 28 » اگر قرائت يا تكبيرها يا قنوت ها را فراموش كند و بجا نياورد نمازش صحيح است.
    « 29 » اگر كارى كند كه در نمازهاى يوميه براى آن سجده سهو لازم است، بنا بر اظهر در نماز عيد سجده سهو لازم نيست، اگر چه احوط آن است كه سجده سهو بجا آورد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS