گزارش تصویری از مراسم عزای عاشورای حسینی

گزارش تصویری از مراسم عزا و نماز ظهر عاشورای محرم 1433 هجری قمری :

 


 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS