منتشر شد : "بهجت جانان"

منتشر شد :

"بهجت جانان"

سالنامه 1391 هجري شمسي

*همراه با تصاوير، فرمايشات و مطالب جذابي ديگر از حضرت آيت الله العظمي بهجت (قدس سره)

  • درابتداي اين سالنامه 20 قطعه تصوير ماندگار از حضرت آيت الله العظمي بهجت (قدس سره) بصورت گلاسه و تمام رنگي قرار داده شده است.

  • دراين سالنامه بصورت روزانه ازفرمايشات گهربارحضرت آيت الله العظمي بهجت (قدس سره) بهره گرفته شده است. البته سعي گرديده تاحد ممكن اين فرمايشات با مناسبت هاي ايام تطابق داشته باشد.

  • دراين سالنامه سعي گرديده است مناسبت هاي مذهبي و تاريخي تاحد ممكن درج گردد.

  • ازآنجاييكه معظم له تأكيد به مراجعه مؤمنين به كتاب شريف اقبال الاعمال جناب سيد بن طاووس داشته اند، سعي گرديده درمناسبت هاي خاص مطالبي از اين كتاب شريف ذكر گردد.

  • در54 جمعه سال قطعه اي دوبيتي ازمنتخب مجموعه النورالساطع والبرهان القاطع، شامل سروده هاي استدلالي ،عرفاني معظم له نيز استفاده شده است.

  • همچنين درهر54 هفته، يك صفحه به مطالبي جذاب اززندگينامه و فرمايشات معظم له، دستخط، خاطراتي از اطرافيان و شاگردان معظم له اختصاص داده شده است.

امكان خريد سالنامه دربخش فروشگاه سايت فراهم گرديده است.

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS